Artikler - Side 7

Photo: Elsevier
Publisert Feb. 20, 2017 1:17 PM

Torben Mideksa and Asbjørn Aaheim 

Publisert Feb. 2, 2017 11:57 AM

Finn R. Førsund and Jon Vislie

Publisert Feb. 2, 2017 11:53 AM

Olav Bjerkholt, Finn R. Førsund and Erling Holmøy

Publisert Feb. 2, 2017 11:36 AM

Olav Bjerkholt

Publisert 30. jan. 2017 07:15

Mange klinikere vegrer seg for å spørre barn om traumer av frykt for at de skal bli opprørte. Vi finner ikke støtte for denne antagelsen i vår studie.

Publisert 16. des. 2016 15:18

Artikkelen til Arnd Schneider i tidsskriftet Kunst og Kultur, har til hensikt å skissere og vurdere det fremtidige potensialet innenfor kunstantropologiens hovedområder.

 Kunst og Kultur nr.4/2016.

 

journal omslag
Publisert 24. okt. 2016 11:20

av Anne Lise Ellingsæter

Publisert Sep. 30, 2016 6:22 PM

Thor Olav Thoresen and Trine Vattø

Publisert Sep. 30, 2016 6:17 PM

Craig Brett and Laurence M. Jacquet

Publisert Sep. 30, 2016 5:56 PM

Vidar Christiansen

Publisert Sep. 30, 2016 5:50 PM

John K. Dagsvik and Zhiyang Jia

Publisert Sep. 30, 2016 3:12 PM

Andrienko Yuri, Patricia Apps and Ray Rees

Publisert Sep. 30, 2016 3:04 PM

Pedro Brinca, Hans A. Holter, Per Krusell and Laurence Malafry

Publisert Sep. 30, 2016 2:58 PM

Tone Ognedal

Publisert Sep. 30, 2016 2:37 PM

Francesco Lancia and Alessia Russo

Publisert Sep. 30, 2016 2:21 PM

Thor Olav Thoresen, Zhiyang Jia and Peter J. Lambert

Publisert 15. sep. 2016 13:55

Forskningsformidling er i vinden. Likevel er det ofte uklart hva som er formålet, hvem som har ansvaret – og hva formidling egentlig dreier seg om. Ståle Wig og Henrik H.Svensen etterlyser nytenkning innen forskningsformidling.

Les hele artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift

Photo: Springer
Publisert Sep. 11, 2016 3:21 PM

Alexander W. Cappelen, Tone Ognedal

Publisert 2. sep. 2016 12:36

Harald Beyer Broch baserer denne artikkelen på materiale fra et lengre etnografisk feltarbeid (2006-2007) og flere kortere opphold blant nordnorske fiskere.

Forlagets presentasjon

Elsevier
Publisert July 14, 2016 11:18 AM

Moti Michaeli and Daniel Spiro

Samfunnsøkonomen
Publisert July 14, 2016 10:40 AM

Jo Thori Lind

Samfunnsøkonomen
Publisert July 14, 2016 10:29 AM

Jo Thori Lind

International Association for Energy Economics
Publisert July 13, 2016 2:31 PM

John Hassler, Per Krusell, Abdulaziz B. Shifa and Daniel Spiro

Elsevier Ltd
Publisert July 12, 2016 2:18 PM

Boonstra, Wiebren; Ottosen, Katharina M.; Ferreira, Ana Sofia de Araújo; Richter, Andries Peter; Rogers, Lauren; Pedersen, Martin Wæver; Kokkalis, Alexandros; Bárðarson, Hlynur; Bonanomi, Sara; Butler, William; Diekert, Florian Klaus; Fouzai, Nadia; Holma, Maija Kristiina; Holt, Rebecca; Kvile, Kristina Øie; Malanski, Evandro; Macdonald, Jed I.; Nieminen, Emmi Elina; Romagnoni, Giovanni; Snickars, Martin; Weigel, Benjamin; Woods, Pamela J.; Yletyinen, Johanna Katariina; Whittington, Jason

Publisert 1. juni 2016 13:20

Uttrykket «ikke-steroide antiinflammatoriske midler» kom i bruk i 1960-årene. I denne artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening forklarer Jonas Kure Buer opphavet til navnet.

Leas artikkelen på http://tidsskriftet.no/article/3486702/