Artikler - Side 5

Photo: The University of Chicago Press Journals
Publisert Feb. 21, 2017 9:12 AM

Bård Gjul Harstad and Marco Battaglini.

Photo: Idunn, Universitetsforlaget.
Publisert Feb. 20, 2017 2:14 PM

Erling Barth, Pål Schøne and Kristine von Simon.

Photo: Elsevier
Publisert Feb. 20, 2017 1:17 PM

Torben Mideksa and Asbjørn Aaheim 

Publisert Feb. 2, 2017 11:57 AM

Finn R. Førsund and Jon Vislie

Publisert Feb. 2, 2017 11:53 AM

Olav Bjerkholt, Finn R. Førsund and Erling Holmøy

Publisert Feb. 2, 2017 11:36 AM

Olav Bjerkholt

Publisert Feb. 2, 2017 11:23 AM

Geir B. Asheim and Ivar Ekeland

Publisert Feb. 2, 2017 11:13 AM

Geir B. Asheim and Stéphane Zuber

Publisert Feb. 2, 2017 11:02 AM

Geir B. Asheim and Frikk Nesje

Publisert Feb. 2, 2017 10:34 AM

Geir B. Asheim

Publisert Feb. 2, 2017 10:19 AM

Geir B. Asheim, Mark Voorneveld and Jörgen W. Weibull

Publisert 30. jan. 2017 07:15

Mange klinikere vegrer seg for å spørre barn om traumer av frykt for at de skal bli opprørte. Vi finner ikke støtte for denne antagelsen i vår studie.

Publisert 16. des. 2016 15:18

Artikkelen til Arnd Schneider i tidsskriftet Kunst og Kultur, har til hensikt å skissere og vurdere det fremtidige potensialet innenfor kunstantropologiens hovedområder.

 Kunst og Kultur nr.4/2016.

 

Publisert Nov. 4, 2016 11:33 AM

By: Bernt Bratsberg, Oddbjørn Raaum, Marianne Røed, Pål Schøne

Scandinavian Journal of Economics, 2014(116). ISSN/ISBN: 0347-0520.

Publisert Nov. 4, 2016 11:26 AM

Av: Halvor Mehlum

Samfunnsøkonomen, 2014(7). ISSN/ISBN: 1890-5250.

Publisert Nov. 4, 2016 11:22 AM

By: Jon Erik Dølvik.

Nordic Economic Policy Review, 2013(1).

journal omslag
Publisert 24. okt. 2016 11:20

av Anne Lise Ellingsæter

Wiley and Sons
Publisert Oct. 9, 2016 5:30 PM

Erling Barth, Karl Ove Moene

Springer
Publisert Oct. 9, 2016 5:19 PM

Karl Ove Moene, Tina Søreide

Publisert Oct. 9, 2016 5:10 PM

Russel Golman, George Loewenstein, Karl Ove Moene, Luca Zarri

Publisert Sep. 30, 2016 6:22 PM

Thor Olav Thoresen and Trine Vattø

Publisert Sep. 30, 2016 6:17 PM

Craig Brett and Laurence M. Jacquet

Publisert Sep. 30, 2016 5:56 PM

Vidar Christiansen

Publisert Sep. 30, 2016 5:50 PM

John K. Dagsvik and Zhiyang Jia

Publisert Sep. 30, 2016 3:12 PM

Andrienko Yuri, Patricia Apps and Ray Rees