Artikler - Side 5

Publisert 8. mai 2017 09:44

Abstract

Jill Ahrens, Melissa Kelly and Ilse Van Liepmts research indicates that the majority of naturalised EU citizens onward migrate as a result of the discrimination and racism they experienced in their previous place of residence.

Cover photo of Journal of the History of Political Thought
Publisert May 8, 2017 8:43 AM

Olav Bjerkholt

Publisert 20. apr. 2017 11:32

Henrik Sinding-Larsens  drøfter hvordan individualitet dannes sett i lys av humanistiske versus de naturvitenskapelige tradisjonene, i antologien "Det skapende mennesket"

 Forlagets presentasjon

Publisert 29. mars 2017 13:47

Har det noe å si om du er yngst eller eldst i søskenflokken? Martin Isungset, Mats Lillehagen  og Elisabeth Ugreninov utforsker sammenhengen mellom fødselsrekkefølgeeffekter og foreldres landbakgrunn.

Publisert 29. mars 2017 13:17

Victor Lund Shammas explores the pains of imprisonment in this article for the Wiley Online Library.

Publisert 29. mars 2017 12:41

Astri Syse and Torkild Hovde Lyngstad found that married cancer patients have a better chance of survival, compared to their non-married counterparts.

Publisert 29. mars 2017 12:18

Victor Lund Shammas has reviewed Fast Policy: Experimental Statecraft at the Thresholds of Neoliberalism by Jamie Peck and Nik Theodore.

Publisert 20. mars 2017 06:00

I denne artikkelen vil jeg gi en oversikt over problemet med psykiatriske diagnoser hva angår validitet og reliabilitet, samt påståtte negative konsekvenser som «innsnevring av normaliteten», «tingliggjøring» og «stigmatisering».

Publisert 17. mars 2017 10:59

Arnd Schneider’s Introduction ‘Alternatives: World Ontologies and Dialogues between Contemporary Arts and Anthropologies’ sets a new global agenda for the relationship between anthropology and contemporary art. In this new book, Schneider has invited an impressive range of contributors, and provides vivid interviews with many of them.

Publisher's presentation

Publisert 14. mars 2017 12:47

Hvor utbredt er diskriminering i arbeidslivet og hvordan kan vi forstå dette? Gunn E. Birkelund presenterer funn om diskriminering i arbeidsmarkedet.

artikkel forside
Publisert 14. mars 2017 11:35

Magne Flemmen, Johannes Hjellbrekke og Vegard Jarness argumenterer for at mat er en måte å utvise kulinarisk distinksjon på i samtidens Norge.

Publisert Mar. 14, 2017 10:16 AM

Bernt P. Stigum

Publisert Feb. 28, 2017 2:38 PM

Elisabeth Isaksen and Patrick Narbel.

Publisert Feb. 27, 2017 2:05 PM

Elisabeth Isaksen and Tara Faehn.

MIT Press Journals
Publisert Feb. 27, 2017 11:46 AM

Yikai Wang

Publisert Feb. 27, 2017 11:39 AM

Trond Christian Vigtel.

Publisert Feb. 27, 2017 11:23 AM

Karen Helene Ulltveit-Moe.

Publisert Feb. 24, 2017 1:50 PM

Florian Klaus Diekert and Emmi Nieminen

Publisert Feb. 24, 2017 12:54 PM

Florian Klaus Diekert, Alexandros Kokkalis, Hermann Bardarson, Sara Bonanomi, Wiebren Boonstra, Nadia Fouzai, Maija Kristiina Holma, Rebecca  Holt, Kristina Øie Kvile, Emmi Elina Nieminen, Katharina M. Ottosen, Andries Peter Richter, Lauren Rogers, Giovanni Romagnoni, Martin Snickars, Anna Törnroos, Benjamin Weigel, Jason Whittington, Pamela J. Woods, Johanna Katariina Yletyinen, and Ana Sofia de Araujo Ferreira.

Publisert Feb. 24, 2017 12:36 PM

Stian Nicolajsen and Nils Martin Stølen

Publisert Feb. 24, 2017 12:27 PM

Andreas Müller, Kjetil Storesletten and Fabrizio Zillibotti

Publisert Feb. 24, 2017 12:21 PM

Andreas Moxnes and Paul Andres Moxnes.

Publisert Feb. 24, 2017 11:17 AM

Halvor Mehlum, Ragnar Torvik and Simone Valente.

Publisert Feb. 23, 2017 4:11 PM

Edwin Leuven and Marte Rønning.

Publisert Feb. 23, 2017 4:05 PM

Edwin Leuven, Erik Plug and Marte Rønning.