Artikler - Side 10

Publisert 26. nov. 2015 12:32

I tidsskriftet Advances in Life Course Research har Torkild H. Lyngstad og Torbjørn Skardhamar publisert en artikkel om familienettverk, kriminalitet og familiedanning. Den inngår i en voksende samfunnsvitenskapelig litteratur om betydningen av utvidede familienettverk som sosiologiske utfall. Lyngstad og Skardahamar studerer i artikkelen betydningen av kriminalitet i slike nettverk, og hvilken rolle det spiller for egen familieetablering.

Mer info og fulltekst på www.sciencedirect.com

Publisert 26. nov. 2015 12:26

Sammen med Jukka Savolainen og Kjersti N. Aase har Torbjørn Skardhamar og Torkild Hovde Lyngstad publisert en artikkel i tidsskriftet Crime & Justice. Artikkelen gir en oppdatert kunnskapsstatus for livsløpsforskningens hovedfunn, nemlig at ekteskaps- og samlivsinngåelse fører til reduksjon i kriminalitet og avslutning på kriminelle karrierer. Kunnskapen på dette feltet er mye mindre solid enn hva man skulle tro fra enkelte omtaler.

mer info og fulltekst på www.jstor.org

Publisert 5. okt. 2015 07:00

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Journal of Economic Studies
Publisert Sep. 23, 2015 3:09 PM

Dag Olaf Kolsrud and Ragnar Nymoen

Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Publisert Sep. 23, 2015 2:51 PM

Ragnar Nymoen and Victoria Sparrman

Journal of Productivity Analysis
Publisert Sep. 23, 2015 2:18 PM

Finn Førsund, Vladimir E. Krivonozhko, and Andrej Lychev

Journal of Health Economics
Publisert Sep. 23, 2015 1:30 PM

Geir Godager, Tor Iversen, and Ching-To Albert Ma

Publisert 23. sep. 2015 13:16

This article by Arnd Schneider discusses collaborative projects and cooperations between artists and anthropologists as part of a hermeneutic field and argues that to be on speaking terms a mutual recognition of difference is crucially neccessary.

 Read this open access article in full text here

Publisert 11. sep. 2015 21:02

I artikkelen "Habitus, capital, and conflict: Bringing Bourdieusian field theory to criminology" (fulltekst) viser Victor Lund Shammas og Sveinung Sandberg hvordan Bourdieus teoretiske apparat kan anvendes for å forhindre en rekke vanlige feil i studier av kriminalitet og avvik.

American Economic Journal: Economic Policy
Publisert Sep. 3, 2015 3:12 PM

Erlend E. Bø, Joel Slemrod, and Thor O. Thoresen

Empirical Economics
Publisert Aug. 31, 2015 2:15 PM

Erik Biørn

Publisert 31. aug. 2015 08:33

Maren Toft og Jørn Ljunggren har skrevet artikkelen "Geographies of class advantage: The influence of adolescent neighbourhoods in Oslo", nå publisert i Urban Studies

Mer info og fulltekst for abonnenter på sagepub.com

Publisert 24. aug. 2015 00:28

Victor Lund Shammas har skrevet artikkelen "The Rise of a More Punitive State: On the Attenuation of Norwegian Penal Exceptionalism in an Era of Welfare State Transformation" i tidsskriftet Critical Criminology.

Artikkelen kan lastes ned fra tidsskriftets nettsider (for abonnenter) eller fra Academia.edu (fulltekst).

Economica
Publisert Aug. 19, 2015 3:35 PM

Vidar Christiansen

Publisert 17. aug. 2015 11:24

Jørn Ljunggren har skrevet artikkelen "Elitist Egalitarianism: Negotiating Identity in the Norwegian Cultural Elite", nå publisert i Sociology.

Mer info og full tekst på sagepub.com

Quantitative Economics
Publisert Aug. 17, 2015 10:37 AM

Hans Holter

Publisert 10. aug. 2015 07:00

Diskusjoner om «barnets beste» i foreldremekling kan bidra til å eskalere konflikten, heller enn å samle foreldrene om et felles anliggende.

European Economic Association
Publisert July 22, 2015 1:29 PM

Bård Harstad

Publisert 4. juni 2015 10:06

I denne artikkelen publisert i Social Forces har Are Skeie Hermansen og Gunn Elisabeth Birkelund studert etnisk segregering i norske ungdomskoler, ved å undersøke sammenhengen mellom minoritetsandel i avgangskull og elevers skoleprestasjoner både på tvers av skoler og på tvers av kull innad på samme skole. Til tross for en negativ korrelasjon på skolenivå, finner studien ingen negativ effekt av økning i minoritetsandelen over tid for elever som gikk ut fra forskjellige kull på samme skole.

Sammendrag og fulltekst finnes på sf.oxfordjournals.org

 

John Wiley & Sons
Publisert June 1, 2015 10:15 AM

Vidar Christiansen, Sören Blomquist, and Luca Micheletto

Publisert 28. mai 2015 09:01

Katrine Fangen og Mari N. Vaage har skrevet artikkelen FrP-politikeres innvandringsretorikk i posisjon og opposisjon i en ny utgave av Agora: Journal for metafysisk spekulasjon. Redaktør for utgaven er Geir Rønning.

Mer info og full tekst på idunn.no

Publisert 11. mai 2015 12:44

Heidi Grundetjern har skrevet artikkelen "WOMEN'S GENDER PERFORMANCES AND CULTURAL HETEROGENEITY IN THE ILLEGAL DRUG ECONOMY" som er publisert i Criminology (volume 53, Issue 2).

Sammendrag og fulltekst finnes på wiley.com

Publisert 7. mai 2015 11:10

Professor Signe Howell at the University of Oslo (UiO) and Professor Desmond MacNeill, Centre for Development and the Environment(UiO) participated from the norwegian side. Dr Pujo Semedi, Dr Nicolaas Warouw and Dr Anna Marie Wattie were contributors from the Indonesian side. Elna Bastiansen who has worked with the graphic design  and 29 master students from Indonesia and Norway have all been  pioneers  and enabled the project.

Have a look at the Report

Journal of Monetary Economics
Publisert May 4, 2015 9:33 AM

Indraneel Chakraborty, Hans A. Holter and Serhiy Stepanchuk

Publisert Apr. 7, 2015 11:44 AM

Trygve Haavelmo