Aktuelle forskningssaker - Side 8

oppdretsmerd i Rogaland
Publisert 18. aug. 2015 15:50

På få år har oppdrettslaks blitt en av Norges viktigste næringer. Likevel vet vi lite om laksen. Ny forskning løfter fisken fram som et av våre viktigste husdyr.

tenåringsjente som drikker øl
Publisert 14. aug. 2015 11:18

Ungdom på vestkanten i Oslo drikker mest alkohol. Likevel  er risikoen for alkoholproblemer størst hos de av ungdommene på østkanten som drikker.

Publisert Aug. 13, 2015 4:17 PM

As the number of new ebola cases decreases in Sierra Leone, the west African country can now start looking to the future.

The ebola crisis, which started in March 2014, saw more than 13,000 people infected and left almost 4000 dead in the country. Trade became difficult, household costs rose sharply and many jobs were lost.

Publisert 11. aug. 2015 09:46
Publisert July 27, 2015 7:58 PM

Pollution, violence, forced displacement: What to do against harmful side effects of mining? A big disaster on a small island helped anthropologist Catherine Coumans to find an answer.

Mosque in Buenos Aires
Publisert July 9, 2015 1:06 AM

“In Europe, we too quickly link the idea of converting to Islam with radicalization. Such discourses are much less common here. There is much less fear of Islam than in many European countries,” says Tiffany Linn Utvær Gasser, currently on fieldwork in Buenos Aires.

Publisert 7. juli 2015 11:54

Flere får midlertidige kontrakter, flere jobber fleksibelt og mange står også uten lønnet arbeid. Arbeidslivet kan være i ferd med å forandre seg - for alle samfunnslag.

Publisert 1. juli 2015 14:29

Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon er utpekt som verdensledende forskningsmiljø. Samtidig har gruppens grunnleggere, Anders Fjell og Kristine Walhovd, fått universitetets Forskningspris for 2015.

Publisert 25. juni 2015 11:33

Hvilke muligheter har britene skulle de velge å forlate EU? Noen lærdommer kan trekkes fra Norge, Sveits og Island, ikke-medlemmer som er med i EUs indre marked.

Publisert June 24, 2015 11:12 AM

Wim van Daele is in Sri Lanka, and has been using Ayurvedic learning to understand how a complex interplay of hot foods, stress, fertilizers, inactivity, changed temporalities, and acceleration of life is leading to gastritis and other digestive problems - in short, an Overheating of the human body.

Slum foran storby
Publisert 23. juni 2015 15:39

Forskere ved Økonomisk institutt får millionstøtte for fremragende forskningskvalitet. Midlene skal brukes til å rekruttere internasjonale toppforskere.

Publisert 17. juni 2015 11:27

Norsk europapolitikk preges mer av form enn av innhold, viser en ny studie. En «aktiv» europapolitikk handler først og fremst om mer effektiv bruk av virkemidler og intern koordinering i forvaltningen. Bare unntaksvis handler den om konkrete saker og fremming av norske interesser i EU.

Namibisk kvinne med baby
Publisert 16. juni 2015 09:42

Etter ekstrem tørke dør det langt flere jentebabyer enn gutter i det sørlige Afrika. Særlig utsatt er nyfødte jenter med mødre som ikke er i jobb og som ønsker seg få barn.

Publisert 15. juni 2015 11:08

Vitenskapelig eksellens og kommersialisering av forskningsresultater har lenge vært to sentrale mål i forskningspolitikken. Hvordan påvirker det forskernes arbeid og identitet? Finnes det en spenning mellom disse to målene?

Mennesker med en spesiell versjon av serotoningenet er mer sårbare enn andre for å utvikle depresjon, når de utsettes for stressende livshendelser. Fotoillustrasjon: Colourbox
Publisert 15. juni 2015 08:15

Noen mennesker er født med en genvariant som gjør de mer sårbare for depresjon enn andre. Det betyr at ikke alle har nytte av samme type behandling.

Publisert June 9, 2015 10:28 AM

What can explain the success of UKIP (United Kingdom Independence Party) that with it´s hard Eurosceptic and anti-immigration message has emerged as the most significant political force in post-war Britain? To find out, Postdoc Cathrine Moe Thorleifsson has travelled to Doncaster town in South Yorkshire, a UKIP hotspot. 

Esther Ann Bøler
Publisert 29. mai 2015 12:35

Esther Ann Bøler, forsker og stipendiat på ESOP, vant prisen for beste artikkel på «The 14th GEP Annual Postgraduate Conference», en årlig konferanse om globalisering og økonomisk politikk  for doktorgradskandidater.

Publisert May 22, 2015 7:09 PM

​Coal for power, iron ore for steel girders, minerals for our smart phones: the mining business is booming. More and more anthropologists are uncovering effects of this development that would otherwise risk falling under the radar.

Iceland has cheap and environmentally friendly power because the volcanic activity that formed the island 50 million years ago still provides an important natural resource. Photo: Gunnuhver geothermal area, by Carsten ten Brink, flickr
Publisert May 13, 2015 4:59 PM

Why has Iceland, a country that is famous for its abundant renewable energy, started to engage in oil exploitation? Other countries are moving away from fossil fuels. Why is this volcanic island choosing the opposite path and will it be worth it, master student Pernille Ihme wonders, currently on fieldwork in northeastern Iceland.

fabrikk med piper og rør
Publisert 12. mai 2015 13:00

Det råder pessimisme om framtiden til karbonfangst og -lagring både i USA og EU. Dette på tross av fagre løfter om at det var nettopp denne teknologien som skulle redde olje- og gassnæringen.

Solveig G. Christiansen
Publisert 11. mai 2015 14:32

Bestefedrar har ti prosent større risiko for å døy tidleg samanlikna med menn på same alder som berre er fedrar. Verst er det å bli bestefar før ein fyller førti.

Åshild Auglænd Johnsen
Publisert 4. mai 2015 11:26

I et eksperiment var kvinnene klart bedre enn mennene til å konspirere på bekostning av fellesskapets beste. Det viser avhandlingen til Åshild Auglænd Johnsen,  tidligere doktorgradskandidat ved UiS og ESOP, UiO.

Publisert 4. mai 2015 10:10

Da økonomen Halvor Mehlum oppdaget menneskene bak tallene, fikk han seg noen ubehagelige overraskelser.

Publisert 29. apr. 2015 09:42

Forskerne mangler ikke kunnskap om klimaendringene. Men det gjør politikerne.

How do borders affect people's lives? Photo: Sara Prestianni, Noborders Network, flickr
Publisert Apr. 24, 2015 3:26 AM

News about sinking boats carrying African migrants as they attempt to reach Europe is shaking the public. Similar dramas are unfolding regularly in Melilla, where Gard Ringen Høibjerg is currently on fieldwork.