Aktuelle forskningssaker - Side 7

Publisert 21. sep. 2015 16:38

– I stedet for å overlate ansvaret for integreringen til flyktningene selv, må vi behandle dem som medmennesker og inkludere dem i det daglige, sier forsker.

Publisert 21. sep. 2015 11:19

Gjennom tilbudet «Skygg en sosiolog» og mentorordning ønsker vi sette fokus på veien fra studier til jobb.

Publisert 17. sep. 2015 13:13
Publisert 17. sep. 2015 11:15

Økonomisk institutt og økonomisk teori er et viktig bakteppe   i  Helle Stensbaks romandebut «Monopol». Uten økonomisk teori og en viss studiekonsulentsbistand, ville ikke politiheltinnen Rigmor Stark kunnet løse krimgåtene.

Tone Enger på kontoret
Publisert 17. sep. 2015 11:15

- Jeg kvitrer ikke. Jeg er nok langt mer bitchy enn romankarakteren min person har lånt navnet sitt til.  Det tror jeg de som jobber med meg og studentene kan skrive under på, sier seniorkonsulent ved økonomisk institutt, Tone Enger.

Kiruna is home to the world's largest underground iron ore mine
Publisert Sep. 12, 2015 9:14 AM

International media are celebrating the corporate-led relocation of Kiruna. Anthropologist Elisa Maria Lopez thinks it is important to talk about “forced displacement” and “chronic uncertainty” in the northernmost Swedish town instead.

Ritual to obtain blessings from the local deity to ensure health and well-being of the one-year olds
Publisert Sep. 7, 2015 3:13 PM

Does health constitute another major crisis of globalisation? How does food relate to health, well-being, and social change? Wim Van Daele has talked with healers and doctors in Sri Lanka about the “unhealthy” mix of new and processed foods, stress, the corporate monopolization of food chains, and burning stomachs.

Spiller domino sammen
Publisert 24. aug. 2015 12:27

Feltarbeid i fattige landsbyer, som produserer Fairtrade-bananer for Norge, gir ny innsikt i hvorfor vi avgrenser oss fra andre.

oppdretsmerd i Rogaland
Publisert 18. aug. 2015 15:50

På få år har oppdrettslaks blitt en av Norges viktigste næringer. Likevel vet vi lite om laksen. Ny forskning løfter fisken fram som et av våre viktigste husdyr.

tenåringsjente som drikker øl
Publisert 14. aug. 2015 11:18

Ungdom på vestkanten i Oslo drikker mest alkohol. Likevel  er risikoen for alkoholproblemer størst hos de av ungdommene på østkanten som drikker.

Publisert Aug. 13, 2015 4:17 PM

As the number of new ebola cases decreases in Sierra Leone, the west African country can now start looking to the future.

The ebola crisis, which started in March 2014, saw more than 13,000 people infected and left almost 4000 dead in the country. Trade became difficult, household costs rose sharply and many jobs were lost.

Publisert 11. aug. 2015 09:46
Publisert July 27, 2015 7:58 PM

Pollution, violence, forced displacement: What to do against harmful side effects of mining? A big disaster on a small island helped anthropologist Catherine Coumans to find an answer.

Mosque in Buenos Aires
Publisert July 9, 2015 1:06 AM

“In Europe, we too quickly link the idea of converting to Islam with radicalization. Such discourses are much less common here. There is much less fear of Islam than in many European countries,” says Tiffany Linn Utvær Gasser, currently on fieldwork in Buenos Aires.

Publisert 7. juli 2015 11:54

Flere får midlertidige kontrakter, flere jobber fleksibelt og mange står også uten lønnet arbeid. Arbeidslivet kan være i ferd med å forandre seg - for alle samfunnslag.

Publisert 1. juli 2015 14:29

Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon er utpekt som verdensledende forskningsmiljø. Samtidig har gruppens grunnleggere, Anders Fjell og Kristine Walhovd, fått universitetets Forskningspris for 2015.

Det britiske flagget og EU-flagget
Publisert 25. juni 2015 11:33

Hvilke muligheter har britene skulle de velge å forlate EU? Noen lærdommer kan trekkes fra Norge, Sveits og Island, ikke-medlemmer som er med i EUs indre marked.

Publisert June 24, 2015 11:12 AM

Wim van Daele is in Sri Lanka, and has been using Ayurvedic learning to understand how a complex interplay of hot foods, stress, fertilizers, inactivity, changed temporalities, and acceleration of life is leading to gastritis and other digestive problems - in short, an Overheating of the human body.

Slum foran storby
Publisert 23. juni 2015 15:39

Forskere ved Økonomisk institutt får millionstøtte for fremragende forskningskvalitet. Midlene skal brukes til å rekruttere internasjonale toppforskere.

Publisert 17. juni 2015 11:27

Norsk europapolitikk preges mer av form enn av innhold, viser en ny studie. En «aktiv» europapolitikk handler først og fremst om mer effektiv bruk av virkemidler og intern koordinering i forvaltningen. Bare unntaksvis handler den om konkrete saker og fremming av norske interesser i EU.

Namibisk kvinne med baby
Publisert 16. juni 2015 09:42

Etter ekstrem tørke dør det langt flere jentebabyer enn gutter i det sørlige Afrika. Særlig utsatt er nyfødte jenter med mødre som ikke er i jobb og som ønsker seg få barn.

Publisert 15. juni 2015 11:08

Vitenskapelig eksellens og kommersialisering av forskningsresultater har lenge vært to sentrale mål i forskningspolitikken. Hvordan påvirker det forskernes arbeid og identitet? Finnes det en spenning mellom disse to målene?

Mennesker med en spesiell versjon av serotoningenet er mer sårbare enn andre for å utvikle depresjon, når de utsettes for stressende livshendelser. Fotoillustrasjon: Colourbox
Publisert 15. juni 2015 08:15

Noen mennesker er født med en genvariant som gjør de mer sårbare for depresjon enn andre. Det betyr at ikke alle har nytte av samme type behandling.

Publisert June 9, 2015 10:28 AM

What can explain the success of UKIP (United Kingdom Independence Party) that with it´s hard Eurosceptic and anti-immigration message has emerged as the most significant political force in post-war Britain? To find out, Postdoc Cathrine Moe Thorleifsson has travelled to Doncaster town in South Yorkshire, a UKIP hotspot. 

Esther Ann Bøler
Publisert 29. mai 2015 12:35

Esther Ann Bøler, forsker og stipendiat på ESOP, vant prisen for beste artikkel på «The 14th GEP Annual Postgraduate Conference», en årlig konferanse om globalisering og økonomisk politikk  for doktorgradskandidater.