Aktuelle forskningssaker - Side 10

En eldre mann triller en eldre dame i en trillebår. Begge ler og koser seg.
Publisert 17. juli 2014 12:26

For mange nordmenn blir alderdommen prega av barrierar for å komme seg ut og rundt. Enkle grep kan gjere det lettare for eldre å delta i samfunnet utanfor heimen, ifølgje ein ny doktorgrad. 

Publisert 17. juli 2014 08:35

Pasienter som har forsøkt å ta livet sitt med medikamenter, får utskrevet mer medisin etter selvmordsforsøket, ikke mindre.

Publisert 10. juli 2014 15:34

Hvilke konsekvenser har det for demokratiet i Norge, Sveits og andre tredjeland å være tilknyttet EU, men ikke medlem? Dette ble diskutert på en ARENA-konferanse i Brussel i slutten av juni.

Publisert 27. juni 2014 13:54

Eit nytt SV-prosjekt skal studere korleis dei sosiale omgivnadene under oppveksten pregar oss, både i seinare skulgang og elles i livet.

Publisert 25. juni 2014 14:18

Noe er skjedd med globaliseringen. Høsten 2014 starter det nye kurset ‘Overheating: The anthropology of accelerated change’ på SAI, i regi av Overheating-forskergruppen.

Publisert 25. juni 2014 09:44

De stadige og svært voldelige sammenstøtene mellom hinduer og muslimer i India forklares gjerne med religion. Økonomi kan være en mye bedre forklaring.

Publisert June 18, 2014 12:24 PM

Lack of energy not only harms businesses in Nepal, but also contributes to new class divides, pollution and migration to richer countries.

Publisert 16. juni 2014 14:05

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft etterspør mer ungdomsengasjement i klimasaken. Forskningsprosjektet Voices of the Future viser at mange ungdommer trenger informasjon, praktisk erfaring og støtte for å engasjere seg.

 Artikkelen er tidligere trykket i KLIMA: Norsk magasin for klimaforskning

Publisert June 2, 2014 4:08 PM

How to collaborate in a research project when your collegues are spread across five continents? Email? Skype? Facebook? The Overheating-team found something intellectually more rewarding.

Publisert May 27, 2014 1:25 PM

Do old civilizational traditions still play a role in economic life today? In a new project, Overheating researcher Chris Hann wants to show that so-called civilizational analysis can give us new insights into the current political and economic crises - and maybe also solutions.

Bilde av hus utenfor en by i USA, Nye teorier om USAs boligboble
Publisert 9. mai 2014 11:23

Banklån til mennesker uten betalingsdyktighet var trolig den viktigste driveren bak USAs boligboble, og i noen byområder bidro restriksjoner på tilbudet av boliger til å forsterke effekten.

Publisert 7. mai 2014 13:00

Ansvaret for kjøkkenhygienen er blitt delegert til ferdigmaten og kjøkkenutstyret, viser forsker Eivind Jacobsen i en fersk doktoravhandling.

Publisert May 6, 2014 9:05 AM

Robert Pijpers: social anthropologist and movie star in the making..?

Publisert 30. apr. 2014 14:09

Vi mangler både prinsipielle debatter og klare politiske alternativer i Norge i dag, skriver Johan P. Olsen, Norges mest renommerte og siterte statsviter, i sin nye bok.

Publisert 29. apr. 2014 13:54

Stadig færre norske ungdommer røyker. Men snuserne blir flere. Samlet sett mener professor Willy Pedersen det er gledelige nyheter.

Publisert 28. apr. 2014 10:39

Vi gifter oss med personer som har like høy utdanning som oss selv. Det bidrar til å øke inntektsforskjellene i samfunnet.

Publisert Apr. 24, 2014 1:30 PM

Ten years after the civil war, life has come back to Lunsar in Sierra Leone. Anthropologist Robert Pijpers is talking with CEOs and motortaxi drivers about the current mining boom, the influx of new people and investments, and about the resettlement of entire villages.

Trucks carrying logs in Gunung Lumut, East Kalimantan, Indonesia  Photo by Jan van der Ploeg for Center for International Forestry Research (CIFOR).
Publisert 13. apr. 2014 15:43

Motstanden mot Norges regnskogsatsing i Indonesia kan føre til bedre skogsvernprosjekter og til mer rettigheter for urbefolkningsgrupper, sier Signe Howell.

Publisert 1. apr. 2014 10:12

Utdanningsdriv, foreldrekontroll og migrasjonserfaring: Etterkommere av innvandrere er flinkere til å overvinne klassebarrierer enn nordmenn flest.

Publisert 25. mars 2014 14:24

I 2014 feires den norske Grunnlovens 200-årsjubileum over hele landet. Men hvordan står det egentlig til med det norske folkestyret og demokratiet 20 år etter at EØS-avtalen trådte i kraft?

Publisert 24. mars 2014 08:00

Hva er det som gjør at en pasient velger å avbryte et behandlingsopplegg for rusmisbruk? Det viser seg at forskerne har lett etter årsakene på feil sted.

Publisert 21. mars 2014 09:48

Mange av NAVs datasystemer styrer de ansattes hverdag på svært rigide måter. Stikk i strid med NAVs mål om muligheten for å utøve skjønn i enkeltsaker.

Publisert 20. mars 2014 13:57

Karen O’Brien, hovedforfatter av FNs klimapanels neste rapport, er optimist. For det er vi som samfunn som sitter med nøkkelen til å gjøre endringene som trengs.

Publisert Mar. 19, 2014 9:03 AM

Allow a short prelude. Early in my Australian fieldwork, I had the opportunity to sit in on a public consultation concerning the Queensland Government's plans for the Great Barrier Reef. Being considered a matter of national importance, the Federal government (Canberra) is also involved in these plans.

Publisert 17. mars 2014 16:26

– De som behandler overgripere mot barn hevder at det hjelper, men de mangler vitenskapelig publiserte data som understøtter dette, sier forsker.