Om senteret

ESOP (Equality, Social Organization, and Performance) er et forskningssenter ved Økonomisk Institutt. ESOP forsker på problemstillinger knyttet til økonomisk likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling både i rike og fattige land. Senterleder er Kalle Moene.

ESOP startet opp i 2007 som et Senter for Fremragende Forskning (SFF), finansiert av Norges forskningsråd under deres program for Fremragende forskning. Fra 2017 har ESOP fortsatt som et forskningssenter finansiert med friske midler. Senteret har også blitt tildelt midler som gir mulighet til ytterligere internasjonalisering i rekrutteringen av gjesteforskere og faste medarbeidere.

I tillegg til forskningen holder senteret jevnlige seminarer, workshops og andre arrangementer.

For oversikt over personer tilknyttet ESOP -  se hvert enkelt prosjekt.

Målsetninger

ESOP skal studere sammenhengene mellom likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling, både i rike og i fattige land.

Rapporter

Årsrapporter og forskningsaktiviteter

Finn frem

Kart og veibeskrivelse

Ledige stillinger

Ingen ledige stillinger.

Stipend

Stipend er tilgjengelig for masterstudenter som planlegger å skrive oppgave.

Organisasjon

Ledelse, styrer og komitéer

Partnere

ESOP samarbeider med alle ledende forskningsinstitusjoner i Norge, og flere ledende institusjoner i utlandet.

Kontaktinformasjon