Om senteret

ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling ble opprettet i 2007 som et Senter for Fremragende Forskning (SFF) finansiert av Norges Forskningsråd under deres program for Fremragende forskning.

10 års perioden for ESOP som SFF endte i 2016 og fra 2017 har ESOP fortsatt som et forskningssenter finansiert med nye midler. Blant annet mottar ESOP mottar midler fra UiO for senterets internasjonalt anerkjente forskningskvalitet.

Mer informasjon om ESOP

  • Hovedperspektiver i forskningen
  • Årsrapporter fra perioden som SFF
  • Opprinnelig søknad til perioden som SFF

"Visiting fellowships"

ESOP og Økonomisk institutt oppfordrer aktuelle kandidater til "Visiting fellowships" i økonomisk politick til å sende inn søknad. Mer informsjon ligger på våre engelske sider.

Stipend

Stipend er tilgjengelig for masterstudenter som planlegger å skrive oppgave innenfor ESOP's temaer.

Kontaktinformasjon

Generelle henvendelser

E-post: esop-post@esop.uio.no

Administrativ leder

Arina Shadrikova

Telefon: 22 85 42 45

Vitenskapelig assistent

Carl Magnus Woldstad

Telefon: 22 84 16 55

Leder av ESOP

Karl Ove Moene

Nestleder av ESOP

Halvor Mehlum

Pressekontakt

Mari Gakkestad

E-post: pressekontakt@esop.uio.no

Telefon: 22 85 94 68

Besøksadresse

Moltke Moes vei 31

Eilert Sundts hus, 10. etg.

N-0851 Oslo

Finn frem