Aktuelt

Publisert 7. aug. 2015 15:11

- Tøyler den skandinaviske modellen overklassen, spør Kalle Moene i DN, tirsdag 14. mars 2015.

Publisert 7. aug. 2015 14:56

Norge og våre naboland hadde den sterkeste veksten i økonomisk ulikhet blant OECD-landene på 2000-tallet, skriver Kristin Solberg-Johansen i Aftenposten 23. Mars.

Publisert 14. mars 2014 14:12

I dag er de fleste fornøyd med den nordiske samfunnsmodellen. Faren er at man mister evnen til å være kritisk, sier Økonomiprofessor Kalle Moene til Aftenbladet 27. Oktober 2011

Publisert 5. mars 2014 12:17

Den tverrfaglege satsinga på den nordiske modellen får kritikk for forma den har fått frå økonomiprofessor Kalle Moene. – Når det tverrfaglege er målet og ikkje middelet, kan resultatet fort bli dårleg, meiner han, skriver Uniform, avisen for Universitetet i Oslo, 13. Februar.

Publisert 18. mai 2012 09:51

En velferdsstat for fattige kan øke produktiviteten, fjerne fattigdomsfeller og lindre konflikter. Kort sagt: velferdsstaten er viktigst der den er minst utbygd, forteller Kalle Moene til forskningsmagasinet Apollon.

Publisert 30. jan. 2012 12:39

Den nordiske modellen fikk stor interesse under samlingen til Verdens økonomiske forum i Davos 28. januar 2011.

Publisert 30. jan. 2012 12:37

Kalle Moene mottok Akademikerprisen under Akademikernes konferanse: ”Den nordiske modellen – bærekraftig i går, i dag og i morgen?” den 25. oktober. Prisen gis til en enkeltperson for deres bidrag til akademisk frihet og for å støtte deres arbeid i kunnskapsformidling, og deles i år ut for fjerde gang. Det var nestleder i Akademikerne og leder av juryen, Åsmund Knutsen, som delte ut prisen.

Publisert 23. aug. 2011 11:21

Forskjellene øker innad i vestlige samfunn, også i det tradisjonelt egalitære Norge. Er det et problem at noen blir rikere selv om ingen blir fattigere – er ulikheten et problem i seg selv? Og må vi uansett lære å leve med mer “amerikanske tilstander” i inntektsfordelingen som en følge av den teknologiske utviklingen og global migrasjon?

Frokostmøte i forbindelse med Minervas nummer 4/2010, som har økonomisk ulikhet som tema.

Les Jon Arild Snoens blogg fra møtet her.

Publisert 19. aug. 2011 14:35

Små lønnsforskjeller, høye skatter og sjenerøse velferdsordninger. I teorien selve oppskriften på økonomisk katastrofe. Men de nordiske velferdsstatene går så det suser, med nettopp slike kjennetegn. Nå skal 55 fremragende ESOP-forskere finne ut hvorfor.

Les artikkelen til Susanne Moen Stephansen hos forskning.no.  

Publisert 19. aug. 2011 11:25

Hvorfor har det gått galt med de europeiske velferdsstatene?

Kalle Moene i Dagens Næringsliv, 4. juni 2011 (pdf)

Publisert 19. aug. 2011 11:21

Store endringer i alderssammensetningen i befolkningen kan forklare mye av de økende inntektsforskjellene blant menn på slutten av 1900-tallet.

Kronikk av Tarjei Havnes i Dagens Næringsliv, 11. juli 2011 (pdf)

Publisert 17. aug. 2011 10:56

Hvorfor fungerer den nordiske modellen så bra økonomisk? Hvorfor kommer den til kort overfor de nye miljøutfordringene? En gruppe forskere med ulik bakgrunn har forsøkt å svare. Les saken fra forskning.no