Deltakere i Heterogenitet i makroøkonomi: empiriske bevis

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Marcus Hagedorn Professor +47-22845576 marcus.hagedorn@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Inntekt arbeid og velferd, Politisk økonomi, Offentlig økonomi
Kjetil Storesletten Professor +47-22844009 kjetil.storesletten@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans, Vekst og utvikling, Politisk økonomi
Alessia Russo
Andreas Müller andreas.muller@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, vekst og utvikling, økonomisk politikk, politisk økonomi, Inntekt arbeid og velferd
Yikai Wang Postdoktor +47-22850224 yikai.wang@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Inntekt arbeid og velferd, vekst og utvikling, Politisk økonomi
Hans Holter Førsteamanuensis +47-22855108 hans.holter@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Samfunnsøkonomi, Økonomisk politikk
Andreas Moxnes Førsteamanuensis 47 22 85 70 48 andreas.moxnes -at- econ.uio.no internasjonal økonomi, næring, Næring marked og konkurranse, Samfunnsøkonomi
Espen Rasmus Moen
Bård Harstad Professor 22856052 bardh@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Økonomisk politikk, Politisk økonomi, Spillteori, Ressurser energi og miljø
Karl Ove Moene Professor +47-22855130 k.o.moene@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Internasjonal økonomi, Ressurser energi og miljø, Vekst og utvikling, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi
Edwin Leuven Professor +47-22855139 edwin.leuven@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Økonometri, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi
Simen Markussen

Andre deltakere