Vekst og bærekraftig utvikling i India (avsluttet)

Hensikten med delprosjektet er å styrke forskningssamarbeidet mellom Norge og India.

Om delprosjektet

Delprosjektet Vekst og bærekraftig utvikling i India har to målsetninger:

  • Styrke forskningssamarbeid betydelig, og forberede seg på et kvalitetsmessig sterkt og omfattende, langsiktig forskningsprosjekt med India.
  • Å kjøre en serie med seminarer både i India og i Norge. Disse samlingene vil dekke forskningstemaer omtalt i prosjektbeskrivelsen. De vil ha et komparativt perspektiv der indiske institusjoner, sosial-politikk, fattigdom og miljø er analysert i forhold til det nordeuropeiske erfaringer. Vi vil invitere meget kompetente forskere, som er i forskningsfronten av temaene sosial og økonomisk utvikling og miljø, til å tale på seminarene .

Prosjektet involverer Kalle Moene, Ingvild Almås, Tapas Kundu, Mads Greaker, Halvor Mehlum og Michael Hoel.

Finansiering

Norges forskningsråd. Støttet av programmet Research cooperation with India (INDNOR).

Les mer om prosjektet

Publisert 1. feb. 2012 14:39 - Sist endret 10. juli 2014 15:34