I media - Side 7

Lab-eksperimenter tyder på at mangelfull forståelse av spillteori kan gi klimahavari. Bård Harstad i DN, 4. desember.

Mari Rege

Det er menn som ikke har fått samarbeide med kvinner på jobb, som diskriminerer mest, viser ny studie. Mari Rege i DN, fredag 13. november.

Steinar Holden

Politikerne bør bli enige om nye retningslinjer for bruker av oljepenger, skriver Steinar Holden i Dagens Næringsliv, torsdag 29. oktober.

Gaute Torsvik

Menns holdning til kvinnelige ledere endrer seg ved å jobbe tett med dem,  tyder en ny, norsk forskningsstudie på. – Bør inspirere norske bedrifter til å  ansette flere kvinner, mener Likestillingsombudet. Gaute Torsvik på NRK.no, torsdag 29. oktober.

Født sånn eller blitt sånn? 77 av de rikeste her til lands begynte med en stor arvet formue. Kalle Moene i Dagens Næringsliv, måndag 19. oktober.

Kjetil Storesletten

Prinsippet om lik skatt på kapital og arbeid er dyrt og unødvendig. Kutt selskapsskatten, men ikke skatten på arbeid. Kronikk av Kjetil Storesletten i Dagens Næringsliv, torsdag 15. oktober.

Simen Markussen

Med et strengere Nav blir det færre unge på sosialhjelp – og flere som fullfører videregående skole. Kronikk av Simen Markussen i Dagens Næringsliv, fredag 16. oktober.

Nils August Andresen

Kronikk om Kjetil Rolness' forsvar av Hege Storhaug, av Nils August Andresen i Morgenbladet, fredag 16. oktober.

Kalle Moene

Årets økonomiprisvinner har vist oss at det er umulig å forstå det store bildet uten å studere hva som skjer i det små. Kronikk av Kalle Moene i Dagens Næringsliv, tirsdag 13. oktober.

Kalle Moene

Har vi startet nedbyggingen av oljeformuen ved å finansiere skattelette med mer oljepenger? Kalle Moene i DN, lørdag 10. oktober.

Rolf Aaberge

Norske økonomer hyller Tony Atkinsons storverk om ulikhet. De er enige om at gjeninnføring av arveavgift og økt formuesskatt er nøklene til mindre forskjeller i Norge. Rolf Aaberge, Kalle Moene og Knut Røed i Klassekampen, måndag 5. oktober.

Bård Harstad

Klimaavtalen i Paris vil ikke føre til store utslippskutt, men avtalens detaljer avgjør om neste runde blir mer ambisiøs, skriver Bård Harstad i Dagens Næringslivet, fredag 2. oktober.

Bård Harstad

En klimaavtale i Paris kan i verste fall bli så dårlig at det hadde vært bedre  for klimaet om det ikke ble noen avtale, ifølge økonomiprofessor Bård Harstad. Dagens Næringsliv, fredag 2. oktober.

Halvor Mehlum

I dag kan den amerikanske sentralbanken sette opp renta. Det kan bety slutten på de ekstremt lave rentene. Halvor Mehlum i Dagsavisen, torsdag 17. september.

Mari Rege

Arbeidsmarkedet trenger stadig færre mennesker som er gode i matematikk - med mindre de også har høy sosial kompetanse. Kronikk av Mari Rege i Dagens Næringsliv, fredag 25. september.

Ragnar Torvik

Rentekutt nå øker risikoen for at oljenedturen blir verre, ifølge professor Hilde Bjørnland. Hun tilhører flertallet som mener Norges Bank ikke bør kutte renten. Knut Røed, Ragnar Torvik og Steinar Holden i Dagens Næringsliv, onsdag 23. september.

Knut Røed

– Mange av de uføre både vil og kunne vært i arbeid, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret. NRK.no fredag 18. september.

Jo Thori Lind

Mange har hevdet at velgerne ikke liker å bli våte, så de holder seg hjemme hvis det regner. Da burde regnvær føre til at valgdeltakelsen går ned. Men det er ikke så sikkert at dette stemmer. Kronikk av Jo Thori Lind i Aftenposten, fredag 11. september.

Jon H. Fiva

I 42 norske kommuner kan én eneste partistemme på valgdagen være nok til å avgjøre mandatfordelingen i kommunestyret for de neste fire årene. Kronikk av Jon H. Fiva i Dagens Næringsliv, måndag 14. september.

Alexander Cappelen

Hvordan kan man få slutt på at folk snoker i skattelistene? La folk få vite hvem som har søkt på dem. Kronikk av Alexander Cappelen i Dagens Næringsliv, fredag 11. september.

Kalle Moene

Glorifisert grådighet trenger motmakt og regulering. Kronikk av Kalle Moene i Dagens Næringsliv, lørdag 5. september.

Alexander Cappelen

Det tok noen år før økonomiprofessor Alexander Cappelen innså at han hadde gått i kunstnerforeldrenes fotspor. Portrett av Alexander Cappelen i Klassekampen, fredag 4. september.

Tarjei Havnes

Barn som begynner på skolen i seksårsalderen oppnår ikke større læringsgevinst enn om de begynner ett år senere, viser forskning. Tarjei Havnes i Dagsavisen, fredag 4. september.

Knut Røed

Økonomer frykter at arbeidsledigheten kan bli høy og langvarig uten mottiltak. Blåblå skatteletter advarer de mot. Knut Røed, Ragnar Torvik og Halvor Mehlum i Klassekampen, måndag 31. august.

Arbeidsledige og uføre bør motta like store ytelser fra Nav. Dagens system skaper et Nav som motarbeider seg selv. Kronikk av Simen Markussen i Dagens Næringsliv, fredag 28. august.