I media - Side 6

Staten kan ikke løfte oss ut av trangere tider. Det kan arbeidsgivere og arbeidstagere. Staten må gi dem muligheten, skriver Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, 4. mars 2016.

Hvordan kan islamske banker tjene penger uten å ta renter, og hva er såkalte sharialån? Sara Cools i spalten "Eksperten svarer" i Klassekampen torsdag 3. mars 2016.

Kalle Moene

Adam Smith ville lagt større vekt på å ta skurkene og gått inn for et sterkt Økokrim, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 5. mars.

Bård Harstad

Økonomiprofessor Bård Harstad har fått 15 mill. kroner fra EU for å analysere hvorvidt vi burde flytte klimapolitikken fra de høye luftlagene og ned i kullgruvene. Aftenposten, 21. februar 2016

Kalle Moene

Kalle Moene i Klassekampen om modellbruk og realitetsorientering i økonomifaget. Lørdag 20. februar.

Katinka Holtsmark

Er det for mange modeller og for mye matematikk i økonomifaget? Katinka Holtsmark i spalten "Økonomen svarer" i Klassekampen, torsdag 18. februar.

Kjell Gunnar Salvanes

– Omstillingen bort fra en særnorsk oljeboomøkonomi blir verre enn de fleste  har tenkt seg, tror NHH-professor Kjell Gunnar Salvanes. Bergens Tidende, onsdag 10. februar.

Steinar Holden

Hovedproblemet med ny teknologi er neppe jobbene som forsvinner, men inntektsforskjellene som skapes, skriver Steinar Holden i DN, torsdag 4. februar.

Sara Cools

Blir man lykkeligere av å ha mer penger, å ha mer penger enn andre eller å ha mer penger enn man hadde i fjor? Sara Cools i "Økonomen svarer" i Klassekampen, torsdag 4. februar.

Konliktene som skaper krig og flyktningstrømmer, er komplekse. Mer kunnskap må til for å finne varig fred, skriver Kalle Moene i DN, lørdag 30. januar.

Simen Markussen

Vi trenger en velferdsstat som bidrar til omstilling – ikke utstøting. Og det haster. Simen Markussen, DN fredag 29. januar.

Bertil Tungodden

Professor Bertil Tungodden ønsker å finne svar på hvorfor mennesker oppfatter økonomisk ulikhet forskjellig. Nå har han fått 22 millioner kroner i forskningsstøtte for å gjøre arbeidet lettere. Bertil Tungodden i Bergens Tidende,  27. januar.

Mari Rege

Jobbtap kan gå på helsa, barna og ekteskapet løs. Mari Rege i DN, fredag 22. januar 2016.

Katinka Holtsmark

«Hva er egentlig vekst», spør én leser, mens en annen lurer på hvorfor økonomer «ikke tar nullvekst på alvor». Er det sant, og trenger vi økonomisk vekst? Katinka Holtsmark i Klassekampen, 21. januar 2016.

Karen Helene Ulltveit-Moe

Vi trenger en arbeidstidsregulering tilpasset dagens arbeidsliv. Bare slik ivaretar vi systemets legitimitet. Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 15. januar.

Askill Harkjerr Halse

Hvilke samfunnsøkonomiske og fordelingsmessige effekter har BSU-ordningen? Askill Harkjerr Halse i Klassekampen, torsdag 14. januar.

Sara Cools

Øker lønnsforskjellene mellom menn og kvinner når de får barn? Sara Cools is Klassekampen, torsdag 7. januar.

Kalle Moene

I en verden med stadig mer leksibel lovlydighet trenger vi en sterk økonomisk påtalemyndighet, skriver Kalle Moene og Tina Søreide i DN, fredag 15. januar.

Kalle Moene

Kalle Moene vart intervjua i forbindelse med Klassekampens artikkel om EUDN-konferansen, arrangert av ESOP i Oslo, desember 2015. Tirsdag 29. desember 2015.

Andreas Kotsadam

Morten Jervens kritikk av økonomifaget treffer ikke spikeren på hodet, skriver Andreas Kotsadam i Klassekampen onsdag 9. desember.

Kalle Moene

Gratis sykler til indiske jenter gir økt skolegang, skriver Kalle Moene i Dagens Næringsliv, lørdag 19. desember.

Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land. Kalle Moene i DN, lørdag 14. november.

Ekstremismen må beseires. Den lange krigen mot terror handler om barnehage, skole og jobb. Simen Markussen i DN, 20. november.

Internasjonal handel gir økonomisk vekst. Når vi nekter fattige land den muligheten, inspirerer vi til folkevandring. Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 27. november.

Krigen i Syria har ført til et enormt flyktningproblem. Vi hjelper lest gjennom støtte i nærområdene. Steinar Holden i DN, torsdag 3. desember.