2015

Kalle Moene
Publisert 4. jan. 2016 15:24

Kalle Moene vart intervjua i forbindelse med Klassekampens artikkel om EUDN-konferansen, arrangert av ESOP i Oslo, desember 2015. Tirsdag 29. desember 2015.

Andreas Kotsadam
Publisert 4. jan. 2016 14:51

Morten Jervens kritikk av økonomifaget treffer ikke spikeren på hodet, skriver Andreas Kotsadam i Klassekampen onsdag 9. desember.

Kalle Moene
Publisert 4. jan. 2016 14:47

Gratis sykler til indiske jenter gir økt skolegang, skriver Kalle Moene i Dagens Næringsliv, lørdag 19. desember.

Publisert 7. des. 2015 13:07

Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en positiv utvikling i fattige land. Kalle Moene i DN, lørdag 14. november.

Publisert 7. des. 2015 13:07

Ekstremismen må beseires. Den lange krigen mot terror handler om barnehage, skole og jobb. Simen Markussen i DN, 20. november.

Publisert 7. des. 2015 13:07

Internasjonal handel gir økonomisk vekst. Når vi nekter fattige land den muligheten, inspirerer vi til folkevandring. Karen Helene Ulltveit-Moe i DN, fredag 27. november.

Publisert 7. des. 2015 13:07

Krigen i Syria har ført til et enormt flyktningproblem. Vi hjelper lest gjennom støtte i nærområdene. Steinar Holden i DN, torsdag 3. desember.

Publisert 7. des. 2015 13:07

Lab-eksperimenter tyder på at mangelfull forståelse av spillteori kan gi klimahavari. Bård Harstad i DN, 4. desember.

Mari Rege
Publisert 7. des. 2015 12:54

Det er menn som ikke har fått samarbeide med kvinner på jobb, som diskriminerer mest, viser ny studie. Mari Rege i DN, fredag 13. november.

Steinar Holden
Publisert 2. nov. 2015 11:12

Politikerne bør bli enige om nye retningslinjer for bruker av oljepenger, skriver Steinar Holden i Dagens Næringsliv, torsdag 29. oktober.

Gaute Torsvik
Publisert 30. okt. 2015 09:54

Menns holdning til kvinnelige ledere endrer seg ved å jobbe tett med dem,  tyder en ny, norsk forskningsstudie på. – Bør inspirere norske bedrifter til å  ansette flere kvinner, mener Likestillingsombudet. Gaute Torsvik på NRK.no, torsdag 29. oktober.

Publisert 19. okt. 2015 09:54

Født sånn eller blitt sånn? 77 av de rikeste her til lands begynte med en stor arvet formue. Kalle Moene i Dagens Næringsliv, måndag 19. oktober.

Kjetil Storesletten
Publisert 16. okt. 2015 10:20

Prinsippet om lik skatt på kapital og arbeid er dyrt og unødvendig. Kutt selskapsskatten, men ikke skatten på arbeid. Kronikk av Kjetil Storesletten i Dagens Næringsliv, torsdag 15. oktober.

Simen Markussen
Publisert 16. okt. 2015 10:17

Med et strengere Nav blir det færre unge på sosialhjelp – og flere som fullfører videregående skole. Kronikk av Simen Markussen i Dagens Næringsliv, fredag 16. oktober.

Nils August Andresen
Publisert 16. okt. 2015 10:14

Kronikk om Kjetil Rolness' forsvar av Hege Storhaug, av Nils August Andresen i Morgenbladet, fredag 16. oktober.

Kalle Moene
Publisert 14. okt. 2015 11:00

Årets økonomiprisvinner har vist oss at det er umulig å forstå det store bildet uten å studere hva som skjer i det små. Kronikk av Kalle Moene i Dagens Næringsliv, tirsdag 13. oktober.

Kalle Moene
Publisert 12. okt. 2015 13:34

Har vi startet nedbyggingen av oljeformuen ved å finansiere skattelette med mer oljepenger? Kalle Moene i DN, lørdag 10. oktober.

Rolf Aaberge
Publisert 7. okt. 2015 10:15

Norske økonomer hyller Tony Atkinsons storverk om ulikhet. De er enige om at gjeninnføring av arveavgift og økt formuesskatt er nøklene til mindre forskjeller i Norge. Rolf Aaberge, Kalle Moene og Knut Røed i Klassekampen, måndag 5. oktober.

Bård Harstad
Publisert 2. okt. 2015 10:25

Klimaavtalen i Paris vil ikke føre til store utslippskutt, men avtalens detaljer avgjør om neste runde blir mer ambisiøs, skriver Bård Harstad i Dagens Næringslivet, fredag 2. oktober.

Bård Harstad
Publisert 2. okt. 2015 10:17

En klimaavtale i Paris kan i verste fall bli så dårlig at det hadde vært bedre  for klimaet om det ikke ble noen avtale, ifølge økonomiprofessor Bård Harstad. Dagens Næringsliv, fredag 2. oktober.

Halvor Mehlum
Publisert 25. sep. 2015 10:41

I dag kan den amerikanske sentralbanken sette opp renta. Det kan bety slutten på de ekstremt lave rentene. Halvor Mehlum i Dagsavisen, torsdag 17. september.

Mari Rege
Publisert 25. sep. 2015 09:54

Arbeidsmarkedet trenger stadig færre mennesker som er gode i matematikk - med mindre de også har høy sosial kompetanse. Kronikk av Mari Rege i Dagens Næringsliv, fredag 25. september.

Ragnar Torvik
Publisert 23. sep. 2015 15:52

Rentekutt nå øker risikoen for at oljenedturen blir verre, ifølge professor Hilde Bjørnland. Hun tilhører flertallet som mener Norges Bank ikke bør kutte renten. Knut Røed, Ragnar Torvik og Steinar Holden i Dagens Næringsliv, onsdag 23. september.

Knut Røed
Publisert 23. sep. 2015 15:37

– Mange av de uføre både vil og kunne vært i arbeid, sier seniorforsker Knut Røed ved Frischsenteret. NRK.no fredag 18. september.

Jo Thori Lind
Publisert 14. sep. 2015 10:15

Mange har hevdet at velgerne ikke liker å bli våte, så de holder seg hjemme hvis det regner. Da burde regnvær føre til at valgdeltakelsen går ned. Men det er ikke så sikkert at dette stemmer. Kronikk av Jo Thori Lind i Aftenposten, fredag 11. september.