2010

Publisert 5. mai 2010 13:02

Time and place: May 10, 2010 03:00 PM - 05:30 PM, U1: kjelleren på Eilert Sundts hus - Sv-bygget på Blindern

Publisert 26. apr. 2010 15:35
Stillingene har som hovedoppgave å bistå ESOPs ledelse med både administrative og vitenskapelige oppgaver. Stillingsbeskrivelsen er identisk for begge stillingene.