Forskning

Vi forsker på

Velferdsstaten

Bærekraften til sjenerøse velferdsstater

Sosial organisering

Samspillet mellom markeder, sosial likhet og arbeidstakeres trygghet

Utvikling og globalisering

Levedyktigheten til egalitære markedsøkonomier

Inntekt og sosial mobilitet

Sammenhengene mellom økonomisk utvikling, fordeling og sosiale forskjeller

Institusjoner og samfunnsmodeller

Samspillet mellom politikk, institusjoner og langsiktig utvikling

Grunnleggende spørsmål

Utvikling av teoretiske og empiriske metoder, klargjøring av konsepter og begreper, og oversikter.

Publikasjoner

Bøker og artikler

Working papers og avhandlinger

Arrangementer

25. sep. 2017 12:30 - 13:30 , Room ES 1047, Eilert Sundts hus Legg til i kalender
9. okt. 2017 12:30 - 13:30 , Room ES 1047, Eilert Sundts hus Legg til i kalender
23. okt. 2017 12:30 - 13:30 , Room ES 1047, Eilert Sundts hus Legg til i kalender
13. nov. 2017 12:30 - 13:30 , Room ES 1047, Eilert Sundts hus Legg til i kalender

Tema: Den nordiske modellen

Den nordiske modellen er en måte å organisere samfunnet på som kombinerer sosial trygghet og kapitalistisk dynamikk på en særegen mate.

Se video 

Tema: Gnierindeksen

Gnierindeksen er et mål på verdens gjerrighet. Et samfunn må regnes som gjerrig dersom det er svært rikt og det samtidig er stor forskjell på fattig og rik. Dette gjenspeiles i en høy Gnierindeks.