Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?

Av: Simen Markussen og Knut Røed

Kapittel i:

Arbeidsdepartementet 100 år, Hege Forbord (Red.), s225-250.

Utgivers side (med tilgang til hele teksten)

Published June 30, 2014 11:40 AM - Last modified June 30, 2014 11:40 AM