Landprofil: Kongo-Kinhasa

Av: Angelique Awa og Carl Henrik Knutsen

Publisert i:

 Afrikas 99% – økonomisk vekst, ulikhet og protest, Fellesrådet for Afrikas årbok.

Sammendrag av bok:

Afrikas 99 % handler om den kraftige økonomiske veksten i Afrika, kampen for en rettferdig fordeling og de mange protestbevegelsene som har oppstått på kontinentet. De 99 prosentene refererer til slagordet Occupy Wall street-bevegelsen bruker for å sette søkelys på skjev fordeling og konsentrasjon av formue på få hender - den ene prosenten mot de 99. Få steder passer dette slagordet bedre enn på det afrikanske kontinentet. Artiklene er skrevet av en rekke bidragsytere som alle deltar i den internasjonale debatten om Afrikas utvikling, de fleste fra Afrika. Her er kart og visuelle oversikter over økonomisk vekst, fordeling og protestbevegelser i Afrika, og en oppdatert profil for hvert av de 56 landene.

 

Fellesrådet for Afrika

Published June 30, 2014 10:16 AM - Last modified June 30, 2014 10:16 AM