Plan eller marked? Om reguleringsregimet for markedet for videreforedling av melk

Av: Trond Bjørnenak med Nils-Henrik M. von der Fehr, Espen R. Moen and Christian Riis

Utgitt av:

Hovedorganisasjonen Virke, 2013, (ISBN 978-82-7770-060-1)

Hele teksten (pdf)

Published June 30, 2014 10:24 AM - Last modified Nov. 23, 2016 2:12 PM