Politisk-økonomisk teori om offentlig gjeld

Av: Kjetil Storesletten

Publisert i:

Samfunnsøkonomen nr. 5, 2013.

Hele artikkelen

Published June 27, 2014 9:30 AM - Last modified June 27, 2014 9:30 AM