Ulikhetens og likhetens likevekt

Av: Kalle Moene

Publisert i:

Tidsskrift for velferdsforskning, Vol 16, nr. 2. 2013.

Published June 26, 2014 3:52 PM