Til, fra og mellom intektssikringsordninger- før og etter NAV

Av: Elisabeth Fevang, Simen Markussen og Knut Røed

Publisert i:

Rapport 1/2013, stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Hele teksten (pdf)

Published June 30, 2014 10:44 AM