Økt fornybar energi er et middel, ikke et mål

Av: Katinka Holtsmark og Kristoffer Midttømme

Publisert i:

Samfunnsøkonomen nr. 7, 2013.

Sammendrag:

Mange norske klimatiltak vil ikke ha noen reell effekt i dag, fordi Norge er en del av det europeiske kvotesamarbeidet (EU ETS). Store investeringer i produksjonskapasitet for fornybar energi kan allikevel påvirke fremtidige utslipp, ved å bidra til et strammere fremtidig kvotetak. Vi argumenterer for at kjøp og sletting av kvoter også vil bidra til en slik innstramming av kvotetaket. Fordi dette kommer i tillegg til den direkte effekten av kvotekjøp, nemlig reduserte utslipp i dag, vil denne politikken gi større utslippskutt enn investeringer i produksjonskapasitet for fornybar energi.

Hele artikkelen (link)

Published June 26, 2014 12:06 PM