Hvordan kan en internasjonal klimaavtale håndheves?

Av: Mads Greaker, Cathrine Hagem og Jon Hovi

Publisert i:

Samfunnsøkonomen 3/2013

Sammendrag:

En god internasjonal klimaavtale krever ikke bare bred deltagelse og dype forpliktelser, den må også sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser. Håndhevingssystemet i Kyotoprotokollen har en rekke svakheter. Bl.a. kan land som misligholder avtalen lett unngå sanksjoner, og eventuelle sanksjoner rammer også land som ikke bryter avtalen. Vi presenterer her et enkelt, fleksibelt og troverdig depositumsystem som vil løse mange av problemene knyttet til Kyotoprotokollens håndhevingssystem. Systemet vil også bidra til å hindre at land motivert av kortsiktig politisk gevinst slutter seg til en avtale de ikke har til hensikt å overholde.

Hele artikkelen.

 

Published June 26, 2014 10:30 AM