Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av økosystemer?

Av: Mads Greaker og Kristine Grimsrud

Publisert i:

Samfunnsøkonomen 2/2013

Sammendrag:

Økosystemtjenester er et forholdsvis nytt begrep. Det omfatter all slags høsting av naturen fra landbruk til hobbyjakt. Videre omfatter det rekreasjon, kulturelle verdier knyttet til natur og landskap og renovasjonstjenester som tilgang til rent vann og uttak og binding av karbondioksid fra atmosfæren. Tilnærmingen innebærer en systematisering av alle fordeler mennesker har av intakte økosystemer. Den muliggjør også en verdsetting av økosystemene i kroner. Storbritannia har kommet spesielt langt i dette arbeidet, og resultatene indikerer at økosystemtjenester står i fare for ikke å bli tillagt nok vekt. Vi tar til ordet for at Norge bør se nøyere på hva Storbritannia har gjort, og videreutvikle og tilpasse noen av metodene Storbritannia har utviklet til norske forhold.

Hele artikkelen (pdf)

Published June 26, 2014 10:17 AM - Last modified June 26, 2014 10:17 AM