Uformell eldreomsrog – et hinder for kvinner på arbeidsmarkedet?

Av Andreas Kotsadam og Niklas Jakobsson

Publisert i

Søkelys på arbeidslivet 29 (1-2), side 97 -100.

Sammendrag

Det er stor variasjon mellom europeiske land når det gjelder eldreomsorg og kjønnsnormer for hvem som tar hånd om familien. Denne studien bruker disse variasjonene til å undersøke betydningen av faktorer på makronivå for relasjonen mellom yrkesdeltakelse og omsorg. Ved å bruke data fra The European Community Household Panel (ECHP) finner vår studie at kvinners stilling på arbeidsmarkedet er negativt korrelert med uformell eldreomsorg. Effekten av uformell omsorg ser ut til å være størst i søreuropeiske land, noe  mindre i sentraleuropeiske land og minst i Norden. I tillegg viser vi at effekten på arbeidstilbudet er veldig liten for omsorgsgivere i Norge.

Hele artikkelen

By Kotsadam, Andreas og Jakobsson, Niklas
Published July 2, 2014 10:31 AM - Last modified July 27, 2017 9:39 AM