Modernisert, men mindre rettferdig folketrygd?

Av: Ingvild Almås og Siri Sollid

Publisert i:

Samfunnsøkonomen, nr. 5, 2012.

Sammendrag:

Som et resultat av en aldrende befolkning, har det i Norge, som i de fleste andre OECD land, tvunget seg fram en reformering av pensjonssystemet. Med bred politisk enighet ble forslaget til modernisert folketrygd vedtatt med virkning fra 1. januar 2011. I tillegg til at den moderniserte folketrygden skal være mer bærekraftig i forhold til den aldrende befolkningen, har det blitt hevdet at den skal føre til større grad av aktuarisk rettferdighet. Denne artikkelen studerer innbetaling og utbetaling over livsløpet for kvinner og menn i tre store yrkesgrupper og viser at systemet verken fører til større grad av aktuarisk eller egalitær rettferdighet over livsløpet

Hele artikkelen

Published July 2, 2014 8:54 AM - Last modified July 2, 2014 8:54 AM