Fra kinesernes sparing til global vekst

Av Ingvild Almås, Gro. M Liane og Øystein Thøgersen

Publisert i:

Magma 6, s. 32-39

Sammendrag:

Kina har i senere år fremstått som verdensøkonomiens primære vekstmotor. Vekstens innhold i form av store handelsoverskudd og svært høye investeringer har skapt vinnere og tapere blant verdens øvrige land og regioner. Kinesisk økonomi er nå i ferd med å gjennomgå en dramatisk rebalansering. Hvordan dette vil forløpe, vil i stor grad avhenge av utviklingen i privat sparing i Kina. I denne artikkelen vil vi presentere karakteristika og forklaringsmodeller for kinesisk sparing, og vi vil trekke trådene til hvilke dyptgripende globale virkninger som kan påregnes.

Hele artikkelen (link)

Published July 3, 2014 10:35 AM - Last modified Dec. 4, 2017 11:08 AM