Mindre arbeidsledighet uten dagpengerettigheter?

Publisert i

Søkelys på Arbeidslivet 28 (1-2), 2011, side 135-155.

Sammendrag

Fra og med 1. januar 2003 ble vilkårene for dagpenger skjerpet. I denne artikkelen undersøker vi hvordan dette påvirket atferden til dem som mistet forsikringen mot arbeidsledighet. Anstrengte de seg mer for å holde jobben de hadde? Og hvis de mistet arbeidet sitt: Var de raskere med å finne seg nytt arbeid? Eller ble de mer avhengige av andre inntektsoverføringer? Analysen viser at reformen bidro til at berørte arbeidstakere i noe større grad holdt på jobbene sine. For dem som forlot jobbene sine forårsaket reformen et markert fall i tilbøyeligheten til å registrere seg på arbeidskontoret (NAV) og økt tilbøyelighet til å motta sosialhjelp. Vi finner ingen klare effekter på varighet av perioder uten jobb.

Gå til tidsskrift

By Nina Skrove Falch, Ines Hardoy og Knut Røed
Published Feb. 9, 2012 12:15 PM - Last modified July 27, 2017 9:39 AM