Tore Nilssen

Professor
Bilde av Tore  Nilssen
English version of this page
Telefon +47 22854936
Mobiltelefon +47 95211211
Faks +47 22855035
Rom 1216
Treffetider Mandag 14-15
Brukernavn
Besøksadresse Økonomisk Institutt Eilert Sundts Hus Moltke Moes vei 31 0851 Oslo
Postadresse Økonomisk Institutt Postboks 1095 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Næringsøkonomi, Informasjonsøkonomi, Mikroøkonomi

Curriculum Vitae

Undervisning

Utdanning og karriere

 • Professor i samfunnsøkonomi, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1997-d.d.
 • Nestleder, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 2005-2007
 • Førsteamanuensis, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995-1997
 • Gjesteforsker, Norges Bank, 1993-1994
 • Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI, Oslo, 1992-1994
 • Amanuensis, Norges Handelshøyskole (NHH) ,1991
 • Dr.oecon. (Ph.D.) Samfunnsøkonomi, (NHH), 1991
 • Stipendiat, (NHH), 1987-1991
 • Høyere Avdelings Eksamen i Samfunnsøkonomi, (NHH), 1987
 • Forsker, Christian Michelsens Institutt, Bergen, 1983-1986
 • Siviløkonom, (NHH), Bergen, 1983

Verv

 • Medlem av den lokale organisasjonskomiteen for konferansen EEA-ESEM, 2011 (Oslo).
 • Medlem av Norges Banks utvalg for å vurdere bankens årsrapport om betalingssystemer 2010.
 • Styremedlem, Universitetetsbiblioteket i Oslo, 2009-2017.
 • Medlem av programkomiteen, European Association for Research in Industrial Economics, 2008-2010.
 • Medlem av redaksjonsrådet, Journal of Media Economics, 2007-d.d.
 • Medlem av hovedstyret, European Association for Research in Industrial Economics, 2004-2010.
 • Medlem av artikkelpriskomiteen i Samfunnsøkonomene, 2002-2010.
 • Styremedlem, Stiftelsen UNIFOR, 1998-2004.
 • Medlem av programkomiteen, European Finance Association, 1996-1997.
 • Medredaktør, Sosialøkonomen og Norsk Økonomisk Tidsskrift, 1993-1995.
Emneord: Næring marked og konkurranse, Politisk økonomi, Samfunnsøkonomi, Adferd informasjon og strategi, Inntekt arbeid og velferd

Publikasjoner

 • Derek J. Clark and Tore Nilssen, "Learning by Doing in Contests", Public Choice 156, 2013, 329-343.
 • Hans Jarle Kind, Tore Nilssen, and Lars Sørgard, "Business Models for Media Firms: Does Competition Matter for How They Raise Revenue?" Marketing Science 28, 2009, 1112-1128.
 • Hans Jarle Kind, Tore Nilssen, and Lars Sørgard, "Competition for Viewers and Advertisers in a TV Oligopoly," Journal of Media Economics 20, 2007, 211-233.
 • Michael Hoel, Tor Iversen, Tore Nilssen, and Jon Vislie, "Genetic testing in competitive insurance markets with repulsion from chance: A welfare analysis," Journal of Health Economics 25, 2006, 847-860.
 • Diderik Lund and Tore Nilssen, "Cream skimming, dregs skimming, and pooling: On the dynamics of competitive screening," Geneva Papers on Risk and Insurance Theory 29, 2004, 23-41.
 • Tore Nilssen: "Consumer lock-in with asymmetric information," International Journal of Industrial Organization 18, 2000, 641-666.
 • Tore Nilssen and Lars Sørgard, "Sequential horizontal mergers," European Economic Review 42, 1998, 1683-1702.
 • Tore Nilssen and Lars Sørgard, "Time schedule and program profile: TV News in Norway and Denmark," Journal of Economics and Management Strategy 7, 1998, 209-235
 • Tore Nilssen, "Sequential location when transportation costs are asymmetric," Economics Letters 54, 1997, 191-201.
 • Geir B. Asheim and Tore Nilssen, "Non-discriminating renegotiation in a competitive insurance market," European Economic Review 40, 1996, 1717-1736.
 • Tore Nilssen, "Two kinds of consumer switching costs," RAND Journal of Economics 23, 1992, 579-589.

 

Se alle arbeider i Cristin

 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2017). Delegation of Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2017). Delegation of Regulation.
 • Clark, Derek John; Nilssen, Tore & Sand, Jan Yngve (2016). Keep On Fighting: The Dynamics of Head Starts in All-Pay Auctions.
 • Fumagalli, Eileen & Nilssen, Tore (2016). Sweetening the pill: a theory of waiting to merge.
 • Fumagalli, Eileen & Nilssen, Tore (2016). Sweetening the pill: a theory of waiting to merge.
 • Fumagalli, Eileen & Nilssen, Tore (2016). Sweetening the pill: a theory of waiting to merge.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2016). Delegation of regulation.
 • Clark, Derek John; Nilssen, Tore & Sand, Jan Yngve (2015). Keep On Fighting: Dynamic Win Effects in an All-Pay Auction.
 • Clark, Derek John; Nilssen, Tore & Sand, Jan Yngve (2015). Keep on fighting: dynamic win effects in an all-pay auction.
 • Clark, Derek John; Nilssen, Tore & Sand, Jan Yngve (2015). Keep on fighting: dynamic win effects in an all-pay auction.
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2015). Inter-Firm Price Coordination in a Two-Sided Market.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2015). Delegation in Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2015). Delegation in Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2015). Delegation in Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2015). Delegation in Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2015). Delegation in Regulation.
 • Nilssen, Tore (2015). Skattefinansiering av kringkasting. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  129(6), s 4- 6
 • Clark, Derek John; Nilssen, Tore & Sand, Jan Yngve (2014). Keep on Fighting: Dynamic Win Effects in an All-Pay Auction.
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2014). Inter-Firm Price Coordination in a Two-Sided Market.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2014). Procurement versus permits in rent seeking bureaucracies.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2014). Procurement versus permits in rent seeking bureaucracies.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2014). Procurement versus permits in rent seeking bureaucracies.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2014). Procurement versus permits in rent-seeking bureaucracies.
 • Nilssen, Tore (2014, 21. juni). - Det statlige eierskapet er en torn i øyet for Høyre.  Dagsavisen.
 • Nilssen, Tore (2014, 22. mars). Intervju om lederavlønning. [TV].  NRK Lørdagsrevyen.
 • Nilssen, Tore (2014). Nobel Prize in Economics 2014 - Jean Tirole: Market Power and Regulation.
 • Kundu, Tapas & Nilssen, Tore (2013). The Economics of Independent Regulatory Agencies.
 • Nilssen, Tore (2013, 13. mai). - Staten bør selge seg ut av Statoil .  Stavanger Aftenblad.
 • Nilssen, Tore (2013). Barn på anbud - samfunnsøkonomiske perspektiver.
 • Nilssen, Tore (2013). Barn på anbud: noen samfunnsøkonomiske perspektiver.
 • Nilssen, Tore (2013, 30. september). Das Kapital . [Radio].  Radio Nova.
 • Nilssen, Tore (2013, 13. mai). Debatt om Statens eierskap i Statoil. [Radio].  Dagsnytt 18, NRK P2 (radio) og NRK2 (TV).
 • Nilssen, Tore (2013, 13. mai). Intervju om Statens eierskap i Statoil. [Radio].  Her og Nå, NRK P1.
 • Nilssen, Tore (2013, 08. oktober). Intervju om søndagsåpne butikker. [TV].  TV2 Nyhetene.
 • Nilssen, Tore (2013). Motivating over time: dynamic win effects in sequential contests.
 • Nilssen, Tore (2013, 26. januar). Skyhøye bonuser.  Vårt Land.
 • Nilssen, Tore (2013). The Economics of Independent Regulatory Agencies: Commitment and Information.
 • Nilssen, Tore (2013). The Economics of Retailing Formats: Competition versus Bargaining.
 • Nilssen, Tore (2013). The Economics of Retailing Formats: Competition versus Bargaining.
 • Nilssen, Tore (2013, 28. februar). Økonomene ser rødt.  Fontene.
 • Nilssen, Tore & Tjelflaat, Irmelin Sangolt (2013). Barna blir taperne - igjen . Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Nilssen, Tore (2012, 27. januar). - Kan være smidig.  Klassekampen.
 • Nilssen, Tore (2012). Dynamic win effects in sequential contests.
 • Nilssen, Tore (2012). Endogenous hypermarkets.
 • Nilssen, Tore (2012). Endogenous hypermarkets.
 • Nilssen, Tore (2012). Motivating over time: dynamic win effects in sequential contests.
 • Jansen, Eilev S.; Nilssen, Tore & Strandenes, Siri P. (2011). "Animal Spirits: Fargerik tomhet" vant Artikkelprisen for 2010. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  65(1), s 48- 50
 • Nilssen, Tore (2011, 13. november). - Ungdommen betaler brillekampanje. [Internett].  e24.no.
 • Sørgard, Lars; Kind, Hans Jarle & Nilssen, Tore (2011). Price coordination in two-sided markets: Competition in the TV industry.
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2010). Price Coordination in Two-Sided Markets: Competition in the TV Industry.
 • Clark, Derek John & Nilssen, Tore (2010). Learning by Doing in Contests.
 • Jansen, Eilev; Nilssen, Tore & Strandenes, Siri Pettersen (2010). Artikkelprisen 2009 til Telemark. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  64(1), s 35- 36
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2010). Price Coordination in Two-Sided Markets: Competition in the TV Industry.
 • Nilssen, Tore (2010). Business models for media firms.
 • Nilssen, Tore (2010). Price Coordination in Two-Sided Markets: Competition in the TV Industry.
 • Jansen, Eilev; Nilssen, Tore & Strandenes, Siri Pettersen (2009). Artikkelprisen 2008 til Ole Røgeberg, Frischsenteret: Adferdsøkonomi og usunt konsum. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  63(1), s 30- 31
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2009). Business models for media firms: does competition matter for how they raise revenue?.
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2009). Hvordan skal avisene tjene penger?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Kind, Hans Jarle; Nilssen, Tore & Sørgard, Lars (2009). Hvordan skal avisene tjene penger?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 1
 • Nilssen, Tore (2009). Dynamic win effects in sequential contests.
 • Nilssen, Tore (2009, 09. januar). Irriterer seerne.  Dagens næringsliv.
 • Nilssen, Tore (2009). Steng tunnelene. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Nilssen, Tore & Nævdal, Eric (2009). Green entry.
 • Nilssen, Tore; Jansen, Eilev & Hagen, Kåre P. (2008). Artikkelprisen 2007. Samfunnsøkonomen.  ISSN 1890-5250.  62(1)
 • Nilssen, Tore; Kind, Hans Jarle & Sørgard, Lars (2008). Business models for media firms: Does competition matter for how they raise revenue?.
 • Nilssen, Tore (2008). Comparing Scandinavian economics research.
 • Nilssen, Tore (2008). Discussant on "Dynamic Merger Review" by Volker Nocke and Michael Whinston.
 • Nilssen, Tore (2008). The Television Industry as a Market of Attention.
 • Nilssen, Tore (2008). "Waiting to merge".
 • Nilssen, Tore & Brekke, Kjell Arne (2008). The market for fake observations.
 • Nilssen, Tore & Fumagalli, Eileen (2008). Waiting To Merge .
 • Nilssen, Tore; Hoernig, Steffen & Barros, Pedro P. (2008). Keeping Both Eyes Wide Open: The Life of a Competition Authority Among Sectoral Regulators. Centre for Economic Policy Research. Discussion papers.  ISSN 0265-8003.  (6861)
 • Nilssen, Tore; Hoernig, Steffen & Barros, Pedro P. (2008). Keeping both eyes wide open: The life of a competitive authority among sectoral regulators .
 • Hagen, Kåre P.; Jansen, Eilev & Nilssen, Tore (2007). Artikkelprisen 2006. Økonomisk forum.  ISSN 1502-6108.  61(1), s 49- 50
 • Nilssen, Tore (2007). Keeping both eyes wide open: a multi-tasking approach to competition-authority attention.
 • Nilssen, Tore (2007). Opsjoner til bedriftsledere: har vi noe valg?.
 • Nilssen, Tore (2007). Sequential mergers between asymmetric firms.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. okt. 2010 13:32 - Sist endret 5. des. 2013 13:37