Frikk Nesje

Stipendiat
Bilde av Frikk Nesje
English version of this page
Telefon +47 22855259
Rom ES 1034
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus Blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1095 Blindern 0317 OSLO

 

Faglege interesser

 • Velferdsøkonomi, miljøøkonomi, utviklingsøkonomi

Publikasjonar

 • Destructive Intergenerational Altruism (med Geir B. Asheim), Journal of the Association of Environmental and Resource Economists 3(4), 2016: 957-984
 • Discounting Disentangled (med Moritz A. Drupp, Mark C. Freeman og Ben Groom), American Economic Journal: Economic Policy, akseptert
  • Sitert i Nederlands og Storbritannias retningslinjer på nyttekostnadsanalysar
  • Publisitet i CarbonBrief, Gresham College, Lindau Nobel Laureate Meetings, LSE Grantham Research Institute, NRK og Times Higher Education
  • Undervist på masternivå ved Paris School of Economics (av Piketty), London School of Economics (av Groom), Universitet i Oslo (av Traeger) og University of Oxford (av Mattauch)
 • Intergenerational Altruism: A Solution to the Climate Problem? (med Geir B. Asheim), Handbook on the Economics of Climate Change, akseptert

Pågåande prosjekt 

Undervising

 • ECON1210 - Forbrukar, bedrift og marknad (Evaluering: 4,0 av 5)
 • ECON4091 - Masteroppgåve og muntleg eksamen (Ikkje evaluert) 
 • ECON4271 - Fordelingsrettferd og økonomisk ulikskap (Evaluering: 4,4 av 5)

Bakgrunn

 • Forskingsopphald ved Northwestern University, 2018
 • Forskingsopphald ved London School of Economics, 2016
 • M.Phil. (med to prisar for masteroppgåva) i samfunnsøkonomi frå Universitetet i Oslo, 2014
 • M.Sc. (med utmerking) i miljø- og klimaøkonomi frå London School of Economics, 2013
 • Forskingsassistent ved Universitetet i Oslo, London School of Economics og CICERO
 • Ekspert-vurderar av IPCC AR5
 • Akkreditert observatør i UNFCCC-forhandlingane frå 2008 til 2012

Prisar, nominasjonar og tildelingar

 • Mest bidragsytande PhD-stipendiat ved EAERE-FEEM-VIU European Summer School on Macroeconomics, Growth, and the Environment (Delt), 2017
 • Personleg utanlandsstipend frå Noregs forskingsråd, 2017
 • Instituttets nominerte til deltaking på 6th Lindau Meeting on Economic Sciences (Antatt, også for presentering), 2017
 • Nominert til årets førelesar, 2017
 • Mobilitetstøtte frå UiO Energi, 2016
 • Stipend frå Professor Wilhelm Keilhaus Minnefond, 2016
 • Våg å vite-prisen, 2015
 • Beste masteroppgåve i samfunnsøkonomi, 2014
 • ESOP-stipendet innan kjønn og samfunnsøkonomi, 2014
 • CREE-stipendet, 2013
 • Ivar Lundes legat, 2010
 • Førsteplass i nasjonal tevling i allmennkunnskap for barneskuleelevar, 2001

Samarbeid

 • Rettleiar: Prof. Geir B. Asheim
 • Birettleiar: Prof. Ben Groom

 

Emneord: Samfunnsøkonomi, Politisk økonomi, Ressurser energi og miljø
Publisert 28. aug. 2014 13:01 - Sist endret 19. juni 2018 19:48