English version of this page

Masterstipender ved Økonomisk institutt

ESOP-stipend

ESOP har et begrenset antall stipend tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for ESOPs forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

Stipend i makro og pengepolitikk

Gaveprofessoratet i makroøkonomi ved professor Steinar Holden utlyser hvert år et begrenset antall stipend til masterstudenter ved Økonomisk institutt som skal skrive masteroppgave innenfor makro og pengepolitikk.

Søknadsfrist: 20. oktober

OFS-stipend

Oslo Fiscal Studies (OFS) , senteret for offentlig økonomi ved Økonomisk institutt, har et begrenset antall stipend tilgjengelig for masterstudenter som skal skrive masteroppgave. Oppgaven må være relevant for et av senterets forskningstemaer.

Søknadsfrist: 20. oktober

Avanserte metoder/forskningsstipend

Økonomisk institutt utlyser et begrenset antall stipender til studenter som velger Avanserte metoder/forskning og fullfører to obligatoriske 5000-kurs.

Søknadsfrist: 20. april

Eksterne stipender

CREE-stipendet

CREE-stipendet utlyses hvert år til masterstudenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er relevant for CREE, nemlig energi og miljø.

Søknadsfrist: Stipendsøknadene vil bli vurdert fortløpende etter 15. april hvert år.

Frisch-stipendet

Frischsenteret utlyser hvert år to til fire stipender, hver på 20 000 NOK, til Oslo-baserte mastergradsstudenter som ønsker å skrive en oppgave ved Frischsenteret.

Søknadsfrist: 1. mars