English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten. Styret vedtar instituttets årsplan og budsjett og godkjenner regnskap og årsrapport. Instituttstyret ledes av instituttleder og har 9 medlemmer, hvorav 2 studentrepresentanter. Styret har 5-6 møter per år.

Det sittende styret er valgt for perioden 2016 - 2019.

Styremedlemmer


Steinar Holden
Leder instituttstyret

Halvor Mehlum
Professor
Nestleder

Karen Helene Ulltveit-Moe
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Kjetil Storeseletten
Professor
Representant for fast vitenskapelig ansatte

Tarjei Havnes
Førsteamanuensis
Representant for fast vitenskapelig ansatte (permisjon i 2017)

Andreas Steinvall Myhre
Midlertidig vitenskapelig tilsatt

Sofie Kjernli-Wijnen
Teknisk-administrativt tilsatt

Studentrepresentanter
Sondre Elstad og Gard Løken Frøvoll

 

 

Vararepresentanter

 
Fast vitenskapelig tilsatte
1. Kjell Arne Brekke (vara for Tarjei Havnes)
2. Tone Ognedal
3. Ragnar Nymoen
4. Diderik Lund
5. Karine Nyborg

Midlertidig vitenskapelig tilsatte
1. Hans Holter
2. Nicolai Ellingsen

Teknisk-administrativt tilsatte
1. Tone Enger
2. Mari Strønstad Øverås

Studentrepresentanter 
Maren Langvik Eilertsen