Helse, miljø og sikkerhet ved Økonomisk institutt

HMS ansvarlig: Merethe Aase

Verneombud: Mari Gakkestad
Varaverneombud: Kristina Huglen

Brannansvarlig:
10. etg.: Mari Gakkestad      vara: Carl Magnus Woldstad
11. etg.: Øystein Kravdal      vara: Tarjei Havnes
12. etg.: Merethe Aase         vara: Kristina Huglen

 

Verneombudets oppgaver er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

  • Verneombudet representerer de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.
  • Verneombudet er ansvarlig for å sørge for at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt på en forsvarlig måte, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.
  • Verneombudet representerer de ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeide.
  • Verneombudet skal samarbeide med leder for sitt funksjonsområde i arbeidet med å ivareta og utvikle arbeidsmiljøet.

Riktig kontorinnreding

Riktig kontorinnredning er viktig for å unngå og avhjelpe arbeidsrelaterte plager. Ta kontakt med enhet for bedriftshelsetjenesten for å få hjelp til å avklar behov. Ved behov for anskaffelse av tilpasset innredning kontaktes kontorsjef Merethe Aase.

Trening i arbeidstiden

Alle ansatte har mulighet til å trene 1,5 time per uke i arbeidstiden.
Mer informasjon her

Trening på Grønn resept

Grønn resept er et tilbud til alle ansatte som har behov for regelmessig trening for å motvirke arbeidsrelaterte belastningsplager eller helseproblemer.
Les mer om Grønn resept

Kontaktpersoner ved Økonomisk institutt

HMS ansvarlig:
Merethe Aase

Verneombud:
Mari Gakkestad

Varaverneombud:
Kristina Huglen

Brannansvarlig:
Merethe Aase

Viktige telefonnumre

  • Brann - 110
  • Politi - 112
  • Ambulanse - 113
  • Universitetets vakt- og alarmsentral - 22 85 66 66