OFS

Oslo Fiscal Studies (OFS) er et senter for offentlig økonomi basert på samarbeid mellom Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo, Statistisk sentralbyrå og Frischsenteret.

OFS er finansiert av en femårig bevilgning fra Norges forskningsråd. Det overordnede målet for senteret er å ekspandere forskningen og undervisningen i offentlig økonomi og særlig skattenalyse.

Detaljert informasjon om OFS finnes på de engelske sidene.