Deltakere i Gaveprofessorat i makroøkonomi

Navn Telefon E-post Emneord
Steinar Holden Instituttleder +47-22855156 48284416 (mob) +47 48284416 steinar.holden@econ.uio.no Inntekt arbeid og velferd, Økonomisk politikk, Samfunnsøkonomi, Penger kreditt og finans