2018

Kommende

Tid og sted: 26. apr. 2018 12:00 - 27. apr. 2018 16:30, Eilert Sundts hus, rom 1047

Workshop at UiO, 26-27 April 2018

Tidligere

Tid og sted: 18. jan. 2018 13:00 - 17:00, Universitetet i Oslo, Auditorium 2, første etasje, Eilert Sundts hus (SV-bygget)

Det er bred enighet om å styrke innsatsen mot klimautfordringene, samtidig som vi også ønsker en best mulig forvaltning av oljeressursene, i bakken så vel som i oljefondet. Kan det kombineres? Og i så fall hvordan?