2014

Master's theses approved January 2014

Berge, Thea Effects of informal care of elderly parents on employment: Regional variations in Norway

Berqvam, Inge Helland Inflation Targeting in Norway: To what extent can Norges Bank control inflation?

Bettum, Kristine To Be Beaten or Not to Be Beaten - The Marginal E ect of Joint Land Titling on Women in The Peruvian Highland

Fjære, Jeanette Strøm Income Development in Norwegian Municipalities: A Descriptitive Analysis of 16 Norwegian Municipalities over 150 years

Holm, Martin Blomhoff Oil, Sovereign Wealth Funds and Monetary Policy

Mamre, Mari Real House Price Dynamics in OECD countries: The risk of large movements in prices

Matre, Anna Katharina Fonn NRK i mediemarkedet: Et innblikk i konkurransen mellom norske medier

Menamo, Meskerem Daniel Impact of Foreign Direct Investment on Economic growth of Ethiopia

Osmunddalen, Anders A Time Series Empirical Analysis, 1974-2011

Ranheim, Mari Hva forklarer den ulike utviklingen i norske og danske boligpriser siden 2008? En økonometrisk analyse av det norske og danske boligmarkedet

Sommeno, Tigist Woldetsadik Post-Conflict Factors and Repayment Rate of Microfinance Institutions in Post-Conflict Economy: Information Asymmetry and Enforcement Explanation Case of Burundi

Sørvig, Øystein Sivertsen Mammons agenter og Guds menighet: En økonomisk analyse av norsk kirkeliv

Walday, Malin Økern Holdning til bistand og mikrofinans: En empirisk undersøkelse av nordmenns holdning til bistand og mikrofinans

Wassie, Solomon Bizuayehu Efficiency of Agricultural Production - Technical Efficiency of Major crops In Ethiopia: Stochastic Frontier Model

Winje, Even The Black Box of Cultural Transmission:  An empirical analysis of the evolution of social capital

Master's theses approved May 2014

Aarrestad, Kjersti Knudsen: Mineral Mining, Employment and Political Participation in Sub-Saharan Africa

Abrahamsen, Kamilla Lund:  Elektrisitetspriser: En empirisk og teoretisk analyse av tilbud og etterspørsel

Amble, Ida Bentdal: Investeringer i norsk offshore: En empirisk oppgave om norsk petroleumssektor

Berg, Ida Helene:  Trade in Value Added: The Challenge of International Trade Statistics: With an Empirical Study on Trade in Norway and the Netherlands 2000-2012

Berg, Tone Hedvig: Risiko i banksektoren: Virkninger av egenkapitalkrav på risikotagning

Brandsås, Eirik Eylands: Monte Carlo Evaluations of Common State Dependence Estimators

Brynildsen, Øygunn Sundsbø: Når et land går konkurs: Hvordan en konkursmekanisme for stater vil påvirke insentiver i lånemarkedet

Dieffenthaler, Louis: Optimal Central Bank Transparency - Assessing the Holy Grail of Monetary Policy

Døble, Ragnhild: The Steiner Model of Peak-Load Pricing

Eielsen, Gaute: The Effects of Targeted Learning Support: Evidence from a Regression Discontinuity Design

Ellingsen, Nicolai: Sovereign Debt and Default: A Question of Ownership

Ellingsen, Sebastian:  A theoretical and empirical analysis of the impact of dual income taxation on economic growth

Engeseth, Maria Hovda: Hva skyldes regionale ulikheter i andelen kontant-støttemottakere? Observerbare og uobserverbare faktorers påvirkning på valget om kontantstøtte

Farstad, Sindre Andreas Granheim: Inefficiency in the Chinese Banking Sector: Preferential treatment of state-owned enterprises

Gebre Mebrahtu Brhan: Analyses of the Willingness to pay for weather index insurance

Goplen, Einar: Barn i det moderne samboerskap - en bindende eller splittende faktor? En analyse av SSBs registerbaserte samboerdata

Holden, Mari Brekke: Allmenngjøring av tariffestede minstelønnssatser: Emprisk studie av effekten på lønningene i byggebransjen

Johannesen, Daniel Warendorph: The Financial Accelerator and Countercyclical Interest Margins: Evidence from Norwegian Data

Johansen, Marianne Lefsaker : The Relative Importance of Inheritances in Norway

Jenssen, Torbjørn Bull: Why Bitcoins Have Value, and Why Governments Are Sceptical

Kostøl, Fredrik Bakkemo: Heterogene boligmarkeder: En økonometrisk analyse av heterogenitet på tvers av norske regionale boligmarkeder

Løken, Stine Bråthen:  Levering av hjemmetjenester som et kontraksproblem

Macic, Nejra: Gir strengere energikrav høyere boligpriser?  En økonometrisk analyse av boligprisdata

Martinsen, Kristine Gran: Modern slavery–an empirical analysis of source countries of human trafficking and the role of gender equality

Nesje, Frikk Hugo Bø: Effects of Schooling on Female Genital Cutting: The Case of Kenya

Razmyslovich, Maria: Systemic Risk and Optimal Regulation: The effects of Basel III requirements

Reinlie, Kristine Borgeraas: Er elsertifikatene grønne? En analyse av samspillet mellom det svensk-norske elsertifikatmarkedet og det europeiske kvotemarkedet

Røed, Tiril Salhus: Klimagassutslipp og subsidiering av fornybar Energi: En numerisk analyse av klimagevinst ved innføring av grønne sertifikater

Røsjø, Magnus Jul: The Adverse Effects of Fossil-Fuel Subsidies in Indonesia

Sagård, Kåre: Styrker og svakheter med de norske tjeneste-pensjonsordningene: En studie av Tjenestepensjons-ordningenes forskjeller, med fokus på innbetaling.

Schei, Kristian: Den organiserte smuglingen av sigaretter til Norge: En teoretisk studie av de polske nettverkene

Seidl, Christiane: Political Forces behind Growth and Debt: A Descriptive Analysis

Skancke, Erling: Inefficiency as a result of individual overemployment: An analysis of the theoretical prospects that individuals work too much

Solheim, Mari Bugge: Theory and Evidence on Alcohol Regulations in Norway

Stjern, Eivind Oland: Technological Progress in a Common-Pool Resource: Revisiting the Lofoten Fishery

Syed, Zain: Real exchange rate misalignment in the Eurozone: Country specific values

Theie, Marcus Marsilus Gjems: Non-tariff barriers, trade integration and the gravity model

Tjønneland, Bård Ola: The Norwegian Housing Market: An Econometric Analysis with Regional Data

Tran, Lea Thanh Nga: International Student Migration to Norway: Who stays and who leaves?

Undahl, Silje Jenny: Does governance create political risk?- The case of investment decisions in agriculture

Ur, Linda Norum: Tariff Rate Quotas – Free Trade or Non-Tariff Barriers? The Case of Norwegian Seafood Exports to the EU

Valseth, Åsmund Sunde: Competing Climate Policies

Wan, Lingfen: Access to Finance: Funding Ecosystem for Start-ups in China

Wang, Rongxue: Corruption, Decentralization and Press Freedom: A case study of China

Weidle, Maiken Katrine: Is low carbon taxation optimal climate policy for a developing country? A numerical simulation of technology adoption

Yuan, Qifen: The impact of educational level on the sex ratio at birth in China

Master's theses approved October 2014

Eike, Andreas Christian Bankkriser: En analyse av bankkriser ved hjelp av Signalekstraksjonsmetoden

Eklund, Åshild Blir vi påvirket av naboenes inntekts- og utdanningsnivå? En registerstudie av norske menn og kvinner født mellom 1926 og 1948

Holmboe, Alf Harald Pris og alder på bolig: En empirisk undersøkelse

Holta, Bjørn Bjørnsson Exploring the Inter-war Debates on Business Cycle Modeling

Moen, Eirik Jobbskifte mellom offentlig og privat sektor: Betydningen av pensjonssystemets innlåsingsmekanismer på gjenstående livsløpsinntekt

Randen, Gro Venezuela - Forbannet av ressurser eller institusjoner?

Sagbakken, Juel Lokal enighet og bomplassering: Skatteteori med blikk på bompengeplassering

Stoychev, Aleksandar Nikolaev Stealing a March on Financial Crises: the Scope for Applying Corrective Taxes and Fees towards the Financial Sector – why, what, how. A Review of the Literature

Zhang, Shaorong An empirical Study of the Fertility Rebound in OECD Countries    The Impact of Income and Family Policy