News and events

Events

No upcoming events

News

OFS in the media (in Norwegian only)

  • thoresenlite Barnetrygd til rikfolk også? June 23, 2017 12:36 PM

    Thor Olav Thoresen, Forsker ved Statistisk Sentralbyrå og OFS, advarer mot behovsprøving av barnetrygden og skriver i en kronikk i Aftenposten at et slikt system kan låse foreldrene til et lavere inntektsnivå enn det de ville ønsket dersom barnetrygdesystemet ikke fantes.

  • thoresenlite Nei til inntektsprøving av barnetrygden Mar. 24, 2017 4:26 PM

    Mindretallet i utvalget som har sett på støtten til barnefamilier mener inntektsprøving av barnetrygden er feil vei å gå, og foreslår i stedet en moderat styrking av den universelle barnetrygden.