Aanund Hylland

Professor Emeritus
Image of Aanund  Hylland
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31

Academic Interests

Microeconomics, welfare economics, gametheory and information economics.

Courses taught

Background

 • Professor of economics and decision theory 1987-
 • Dean of the Faculty of Social Sciences 1996 - 98
 • Ph.D. from John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 1980
 • Master's degree in mathematical logic from the University of Oslo, Norway, 1974

Positions held

 • Head of board Arena (Centre for european studies), 2008 -
 • Chairman of the appeals committee, the Research council of Norway, 2007-
 • Vice-chairman, Institute for social research, 1992 -
 • Head of board, (The centre of advanced study at the Norwegian academy of science and letters)

 

Tags: Economics, Money Credit and Finance, Economic Policy

Publications

Aanund Hylland: "The Condorcet paradox in theory and practice" In Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog Oslo: Unipub forlag 2006. ISBN 82-7477-237-7. s. 127-151

Aanund Hylland: "Statens reservefond 1904-1925. Et forsøk på å binde politisk handlefrihet?", Penger og Kreditt 2005(3):182-189,

Aanund Hylland: "Voteringen om hovedflyplass - Beslutningsteoretisk analyse av stortingsbehandlingen 8. oktober 1992" In Dokument nr. 18 (2000-2001, Stortinget, Oslo 2001. s. 317-341,

Aanund Hylland: "Personvalg - ved forholdstallsvalg basert på partilister" In Norges offentlige utredninger 2001: 3: Statens forvaltningstjeneste, Oslo 2001. ISBN 82-583-0553-0. s. 521-541,

Jarrett Blanc, Aanund Hylland and Kåre Vollan: "State Structure and Electoral Systems in Post-Conflict Situations" Washington, D.C.: IFES (International Foundation for Election Systems) 2006 (ISBN 1-931459-17-7)

Aanund Hylland: "Finansiering av tros- og livssynssamfunn", Rapport 1/2006 fra Frischsenteret

Unpublished articles and notes

 • Hylland, Aanund (2009). Hva bør gjøres når svært mange høyesterettsdommere er inhabile?. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  ISSN 0024-6980.  48(2), s 112- 118
 • Hylland, Aanund (2008). Føderalisme og maktbalanse, I: Bjørn Erik Rasch (red.),  Amerikansk politikk: politisk system og politisk tenkning.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-180-1.  kapittel 1.  s 23 - 57
 • Hylland, Aanund (2006). The Condorcet paradox in theory and practice, In Jon Elster; Olav Gjelsvik; Aanund Hylland; Karl-Ove Moene & Hans Olav Melberg (ed.),  Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog.  Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  kapittel 9.  s 127 - 151
 • Hylland, Aanund (2006). Unionsoppløsningen i 1905: Bør vi feire 7. juni? , I: Øyvind Eitrheim & Jan F. Qvigstad (red.),  Tilbakeblikk på norsk pengehistorie.  Norges Bank.  ISBN 82-7553-340-6.  kapittel 8.  s 111 - 117
 • Hylland, Aanund (2004). Flertallsstyre og demokrati, I:  Demokrati - vilkår og virkninger - revidert utgave.  Fagbokforlaget.  Kapittel 7.  s 161 - 184
 • Hylland, Aanund (2001). Offentlige organer med delvis uavhengighet, I: Bent Sofus Tranøy & Øyvind Østerud (red.),  Den fragmenterte staten : reformer, makt og styring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-28116-5.  Kapittel.  s 246 - 271
 • Hylland, Aanund (2001). Personvalg - ved forholdstallsvalg basert på partilister , I:  Norges offentlige utredninger 2001: 3.  Statens forvaltningstjeneste, Oslo.  ISBN 82-583-0553-0.  Vedlegg 8.  s 521 - 541
 • Hylland, Aanund (2001). Voteringen om hovedflyplass - Beslutningsteoretisk analyse av stortingsbehandlingen 8. oktober 1992 , I:  Dokument nr. 18 (2000-2001).  Stortinget, Oslo.  Vedlegg 8.  s 317 - 341
 • Hylland, Aanund (2000). Er uavhengig sentralbank udemokratisk? - Betraktninger om pengepolitikk og folkestyre, I: Jan F. Qvigstad & Øistein Røisland (red.),  Perspektiver på pengepolitikken.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-00-45387-1.  s 15 - 59

View all works in Cristin

 • Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari & Hylland, Aanund (red.) (2009). Rettferd og politikk. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.  399 s.
 • Ofstad, Bjørg; Bjerkholt, Olav; Skrede, Kari & Hylland, Aanund (2009). Rettferd og politikk. Festskrift til Hilde Bojer. Emilia Press AS.  ISBN 978-82-7419-132-7.
 • Elster, Jon; Gjelsvik, Olav; Hylland, Aanund; Moene, Karl-Ove & Melberg, Hans Olav (ed.) (2006). Understanding Choice, Explaining Behaviour: Essays in Honour of Ole-Jørgen Skog. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-237-7.  283 s.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published Oct. 7, 2010 9:40 AM - Last modified Jan. 22, 2016 10:26 AM