English

Sondre Elstad

Vitenskapelig assistent - Økonomisk institutt
Username
Visiting address Moltke Moes vei 31, Eilert Sundts hus, blokk B, 0851 OSLO
Postal address Postboks 1095 Blindern, 0317 OSLO
Other affiliations Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)