print logo

Forside

Studier

Bachelor

Master (2 år)

5-årig master og profesjonsstudier

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen samfunnsøkonomi

Forskning

 

Vi forsker på

Aktuelt

Professor Steinar Holden vinner av Faglitterært forfatterstipend 2014

Steinar Holden er tildelt 1/2 av stipendet for prosjektet Innføring i makroøkonomi, en lærebok i makroøkonomi for bachelorstudenter i økonomi og ledelse og studenter i samfunnsøkonomi ved universitetene. Boken er planlagt utgitt sommeren 2015.

Publikasjoner

Working papers

Personer

Finn ansatte og studenter

Ledige stillinger

6 forskningsassistentstillinger

Søknadsfrist 20. april 2015.

Seminarledere høsten 2015

Søknadsfrist fredag 1. mai