print logo

Forside

Studier

Bachelor

Master (2 år)

5-årig master og profesjonsstudier

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen samfunnsøkonomi

Forskning

 

Vi forsker på

Publikasjoner

Working papers

Personer

Finn ansatte og studenter

Masterstipender

Økonomisk institutt har flere masterstipender det er mulig å søke på.

Nye kollegaer ved Økonomisk institutt

Vi har fått flere nye kollegaer ved instituttet denne høsten