- Mer høyreekstrem vold enn før

Høyreekstreme terrorangrep har avtatt i Europa, men det er flere tilfeller av vold, trusler og trakassering retta mot flyktninger og minoriteter, ifølge Tore Bjørgo, professor ved Senter for ekstremismeforskning.

Les hele artikkelen på nrk.no.

Publisert 4. jan. 2017 14:58