Morten Egeberg

Professor
Bilde av Morten  Egeberg
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 87
Rom 311
Treffetider Tirsdager og torsdager på ARENA
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 3. etasje 0855 Oslo
Postadresse Pb 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Morten Egebergs faglige interesseområder er betydningen av organisatoriske faktorer i politiske systemer, dvs. forholdet mellom organisasjons- og institusjonsformer på den ene siden og beslutningsprosesser på den andre siden, samt hvordan organisasjons- og institusjonsformer selv endres. Fokus er i denne sammenheng særlig på nasjonal forvaltning, EU-kommisjonen, EU-byråer, og deres samhandling med nasjonal administrasjon.

Bakgrunn

Egeberg har vært professor i statsvitenskap (offentlig politikk og administrasjon) siden 1993, og er tilknyttet Institutt for statsvitenskap i tillegg til ARENA. Han var leder av forskergruppe 1 i det europeiske forskningsprosjektet CONNEX "Network of Excellence" fra 2004-2008.

Morten Egeberg var leder for ARENA Senter for europaforskning 2003-2007 og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO, 1990-92.

Verv

Morten Egeberg har vært medlem av  Det Norske Videnskaps-Akademi siden  2004.

Han har også siden 2010 vært medlem av forskningsrådet ved Europauniversitetet (EUI) i Firenze.

Prosjekter

Egeberg leder delprosjektet ' 'The administrative-regulative dimension of political order' innenfor prosjektet EuroTrans. Delprosjektets fokus er på hvordan økende europeisk politisk orden er opprettholdt i form av utøvende organisasjon og beslutningtakning på tvers av styringsnivåer og grenser. I tillegg analyserer delprosjektet hva som er ordenens spesielle institusjonelle design, ulike moduser for beslutningstakning, og hva som er dens innvirkning i form av problemløsning.

Morten Egeberg er deltar for tiden også i NORCONE – The Norwegian Constitution in a Changing European Context, finansiert av Norges Forskningsråd.

Han var forskningsgruppekoordinator i europeiske CONNEX Network of Excellence - 'Efficient and Democratic Multilevel Governance in Europe' fra 2004 til 2008.

Curriculum vitae (pdf)

Emneord: Offentlig administrasjon, Organisasjonsteori, EU-kommisjonen, EU-byråer, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Egeberg, Morten (2016). Conceptualizing agencification of the EU administration.
  • Egeberg, Morten (2016). Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  kap. 2.
  • Egeberg, Morten (2016). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics (fifth edition).  Oxford University Press.  ISBN 9780198708933.  Chapter 9.  s 125 - 137
  • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?.
  • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
  • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Working Papers. 3.
  • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2010 11:34 - Sist endret 16. jan. 2014 13:00

Prosjekter