Morten Egeberg

Professor
Bilde av Morten  Egeberg
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 87
Rom 311
Treffetider Tirsdager og torsdager på ARENA
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 3. etasje 0855 Oslo
Postadresse Pb 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Morten Egebergs faglige interesseområder er betydningen av organisatoriske faktorer i politiske systemer, dvs. forholdet mellom organisasjons- og institusjonsformer på den ene siden og beslutningsprosesser på den andre siden, samt hvordan organisasjons- og institusjonsformer selv endres. Fokus er i denne sammenheng særlig på nasjonal forvaltning, EU-kommisjonen, EU-byråer, og deres samhandling med nasjonal administrasjon.

Bakgrunn

Egeberg har vært professor i statsvitenskap (offentlig politikk og administrasjon) siden 1993, og er tilknyttet Institutt for statsvitenskap i tillegg til ARENA. Han var leder av forskergruppe 1 i det europeiske forskningsprosjektet CONNEX "Network of Excellence" fra 2004-2008.

Morten Egeberg var leder for ARENA Senter for europaforskning 2003-2007 og instituttleder ved Institutt for statsvitenskap, UiO, 1990-92.

Verv

Morten Egeberg har vært medlem av  Det Norske Videnskaps-Akademi siden  2004.

Han har også siden 2010 vært medlem av forskningsrådet ved Europauniversitetet (EUI) i Firenze.

Prosjekter

Egeberg leder delprosjektet ' 'The administrative-regulative dimension of political order' innenfor prosjektet EuroTrans. Delprosjektets fokus er på hvordan økende europeisk politisk orden er opprettholdt i form av utøvende organisasjon og beslutningtakning på tvers av styringsnivåer og grenser. I tillegg analyserer delprosjektet hva som er ordenens spesielle institusjonelle design, ulike moduser for beslutningstakning, og hva som er dens innvirkning i form av problemløsning.

Morten Egeberg er deltar for tiden også i NORCONE – The Norwegian Constitution in a Changing European Context, finansiert av Norges Forskningsråd.

Han var forskningsgruppekoordinator i europeiske CONNEX Network of Excellence - 'Efficient and Democratic Multilevel Governance in Europe' fra 2004 til 2008.

Curriculum vitae (pdf)

Emneord: Offentlig administrasjon, Organisasjonsteori, EU-kommisjonen, EU-byråer, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2017). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?. International Review of Administrative Sciences.  ISSN 0020-8523. . doi: 10.1177/0020852317691342 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2017). Researching European Union Agencies: What Have We Learnt (and Where Do We Go from Here)?. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  55(4), s 675- 690 . doi: 10.1111/jcms.12525 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Organization Theory, In Christopher Ansell & Jacob Torfing (ed.),  Handbook on Theories of Governance.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782548492.  ch. 2.  s 32 - 45
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Why strong coordination at one level of government is incompatible with strong coordination across levels (and how to live with it): The case of the European Union. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  94(3), s 579- 592 . doi: 10.1111/padm.12236
 • Egeberg, Morten (2015). EU administration: Center formation and multilevelness, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  4.
 • Egeberg, Morten (2015). Organisasjonsdesign. De sentrale begreper og sammenhenger., I: Jan Erik Karlsen (red.),  Veivisere i norsk organisasjonsforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1871-4.  bokutdrag.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2015). The European parliament administration: Organizational structure and behavioural implications, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  Chapter 13.  s 227 - 245
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2015). The EU's subordinated agency administration and the rise of executive power at European level, In Michael W. Bauer & Jarle Trondal (ed.),  The Palgrave Handbook of the European Administrative System.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-33988-1.  Chapter 19.  s 329 - 348
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). National administrative sovereignty – under pressure, In Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (ed.),  The European Union's non-members: Independence under hegemony?.  Routledge.  ISBN 9781138922457.  10.
 • Egeberg, Morten (2014). The European Commission: From agent to political institution. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  92(1), s 240- 246
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). A Not So Technocratic Executive? Everyday Interaction between the European Parliament and the Commission. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  37(1), s 1- 18 . doi: 10.1080/01402382.2013.832952
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). People who run the European Parliament: Staff demography and its implications. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  36(7), s 659- 675 . doi: 10.1080/07036337.2014.935362
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Nasjonal administrativ suverenitet - myte eller realitet?, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02100-3.  Kapittel 9.  s 153 - 173
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763. . doi: 10.1080/13501763.2014.976587
 • Egeberg, Morten (2013). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-969475-4.  10.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse; Trondal, Jarle & Johannessen, Mathias (2013). Parliament staff: unpacking the behaviour of officials in the European Parliament. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  20(4), s 495- 514 . doi: 10.1080/13501763.2012.718885
 • Egeberg, Morten (2012). Experiments in supranational institution-building: The European Commission as a Laboratory. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  19(6), s 939- 950 . doi: 10.1080/13501763.2012.681456
 • Egeberg, Morten (2012). How bureaucratic structure matters: an organizational perspective, In B.Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  The SAGE Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  ISBN 978-1-4462-0050-6.  Chapter 9.  s 157 - 168
 • Egeberg, Morten; Martens, Maria & Trondal, Jarle (2012). Building executive power at the European level, In Jarle Trondal (ed.),  The agency phenomenon in the European Union.  Manchester University Press.  ISBN 978-0-7190-8554-3.  Chapter 2.  s 19 - 41
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). EU-level agencies: New executive centre formation or vehicles for national control?, In Berthold Rittberger & Arndt Wonka (ed.),  Agency Governance in the EU.  Routledge.  ISBN 978-0-415-68966-3.  6.  s 90 - 109
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2012). Norsk sentraladministrasjon - norsk og europeisk. Forvaltningsmessige konsekvenser av EU. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  89(1), s 29- 50
 • Egeberg, Morten (2011). EU-administrasjonen: Senterdannelse og Flernivåforvaltning. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  88(1), s 17- 28
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Agencification and Location: Does Agency Site Matter?. Public Organization Review.  ISSN 1566-7170.  11(2), s 87- 108 . doi: 10.1007/s11115-010-0113-8 Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). EU-level agencies: new executive centre formation or vehicles for national control?. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  18(6), s 868- 887 . doi: 10.1080/13501763.2011.593314 Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Sentralforvaltningens geografi: Har lokalisering av direktorater og tilsyn betydning?, I: Jarle Trondal (red.),  Byråkrati og geografi : geografisk relokalisering av norsk sentraladministrasjon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01913-0.  9.  s 171 - 185
 • Egeberg, Morten (2010). L'administration de l'Union europeenne: niveaux multiples et construction d'un centre. Revue Francaise d'Administration Publique.  ISSN 0152-7401.  (133), s 17- 26 . doi: 10.3917/rfap.133.0017
 • Egeberg, Morten (2010). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-9548637.  8.
 • Egeberg, Morten & Heskestad, Andreas (2010). The Denationalization of Cabinets in the European Commission. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  48(4), s 775- 786
 • Egeberg, Morten (2009). Towards an organization theory of international integration, In Paul G. Roness & Harald Sætren (ed.),  Change and Continuity in Public Sector Organizations:Essays in Honour of Per Lægreid.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0754-1.  Chapter 4.  s 63 - 82
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). NATIONAL AGENCIES IN THE EUROPEAN ADMINISTRATIVE SPACE: GOVERNMENT DRIVEN, COMMISSION DRIVEN OR NETWORKED?. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  87(4), s 779- 790 . doi: 10.1111/j.1467-9299.2009.01779.x
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2009). Political Leadership and Bureaucratic Autonomy. Effects of Agencification. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions.  ISSN 0952-1895.  22(4), s 673- 688 . doi: 10.1111/j.1468-0491.2009.01458.x
 • Curtin, Deirdre & Egeberg, Morten (2008). Tradition and innovation: Europe's accumulated executive order. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  31(4), s 639- 661 . doi: 10.1080/01402380801905868
 • Egeberg, Morten (2008). European government(s): Executive politics in transition?. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  31(1-2), s 235- 257
 • Egeberg, Morten (2007). Institutions and identity formation: the case of EU committees and national officials, In Paolo Foradori; Simona Piattoni & Ricardo Scartezzini (ed.),  European citizenship: theories, arenas, levels.  Nomos Verlagsgesellschaft.  ISBN 9783832929404.  7.  s 119 - 134
 • Egeberg, Morten (2007). The European Commission, In Michelle Cini (ed.),  European Union politics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-927658-5.  9.  s 139 - 153
 • Egeberg, Morten (2006). Balancing autonomy and accountability: Enduring tensions in the European Commission's development, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Chapter 3.
 • Egeberg, Morten (2006). Conclusion, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Chapter 12.
 • Egeberg, Morten (2006). Europe's executive branch of government in the melting pot: an overview, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Chapter 1.
 • Egeberg, Morten (2006). Executive politics as usual: role behaviour and conflict dimensions in the College of European Commissioners. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  13(1), s 1- 15
 • Egeberg, Morten (2006). The College of Commissioners: Executive politics as usual?, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Kap. 4.  s 51 - 65
 • Egeberg, Morten (2006). The institutional architecture of the EU and the transformation of European politics, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Kap. 2.  s 17 - 30
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther F. & Trondal, Jarle (2006). EU committee governance between intergovernmental and Union administration, In Morten Egeberg (ed.),  Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  Kap. 5.  s 66 - 85
 • Egeberg, Morten (2005). EU institutions and the transformation of European-level politics: How to understand profound change (if it occurs). Comparative European Politics.  ISSN 1472-4790.  3, s 102- 117
 • Egeberg, Morten (2005). The EU and the Nordic countries: Organizing domestic diversity?, In Simon Bulmer & Christian Lequesne (ed.),  The Member States of the European Union.  Oxford University Press.  ISBN 0-19-925281-5.  9.
 • Egeberg, Morten (2004). An organisational approach to European integration: Outline of a complementary perspective. European Journal of Political Research.  ISSN 0304-4130.  43(2), s 199- 219
 • Egeberg, Morten (2003). How bureaucratic structure matters: An organizational perspectice, In Guy Peters & Jon Pierre (ed.),  Handbook of Public Administration.  Sage Publications.  kapittel.
 • Egeberg, Morten (2003). Olsen, Johan Peder, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Njøs-Samuelsen.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-1009-3.  7.
 • Egeberg, Morten (2003). The European Commission, In Michelle Cini (ed.),  European Union Politics.  Oxford University Press.  kapittel.
 • Egeberg, Morten; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2003). The many faces of EU committee governance. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  26(3), s 19- 40
 • Egeberg, Morten (2001). EU - mellom internasjonal organisasjon og statsdannelse, I: Harald Baldersheim; Bernt Hagtvet & Knut Martin Heidar (red.),  Statsvitenskapelige utsyn : politiske tema og tenkemåter i en oppbruddstid.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 82-7634-333-3.
 • Egeberg, Morten (2001). How federal? The organizational dimension of integration in the EU (and elsewhere). Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  8(5), s 728- 746
 • Egeberg, Morten (2000). Mot en europeisk union? Den organisatoriske dimensjonen. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  81(4)
 • Egeberg, Morten; Korez, Silvo; Schaefer, Guenther & Trondal, Jarle (2000). The experience of member state officials in EU committees: A report on initial findings of an empirical study. EIPASCOPE.  ISSN 1025-6253.  (3), s 29- 35
 • Egeberg, Morten (1999). Olsen, Johan P, I: Jon Gunnar Arntzen (red.),  Norsk biografisk leksikon: Abel-Bruusgaard.  Kunnskapsforlaget.  ISBN 82-573-0734-3.  Olsen, Johan P.
 • Egeberg, Morten (1999). Bridging the gap between theory and practice: the case of administrative policy, In Moshe Maor & Jan-Erik Lane (ed.),  Comparative Public Administration, vol. 1.  Ashgate.
 • Egeberg, Morten (1999). The impact of bureaucratic structure on policy-making. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  77, s 155- 170
 • Egeberg, Morten (1999). Transcending intergovernmentalism? Identity and role perceptions of national officials in EU decision-making. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  6, s 456- 474
 • Egeberg, Morten & Lægreid, Per. (1999). Johan P. Olsen: his career, professional roles and publications, In  Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen.  Scandinavian University Press.
 • Egeberg, Morten & Sætren, Harald (1999). Identities in complex organizations: a study of ministerial bureaucrats, In  Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen.  Scandinavian University Press.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (1999). Differentiated integration in Europe: The case of EEA country Norway. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  37, s 133- 142
 • Egeberg, Morten (1998). The policy-administration dichotomy revisited: the case of transport infrastructure planning in Norway, In Nils Brunsson & Johan P Olsen (ed.),  Organizing Oganizations.  Fagbokforlaget, Bergen.  ISBN 82-7674-422-2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per; Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02574-2.  240 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  264 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Lægreid, Per & Aars, Jacob (2014). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215023250.  259 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Larsen, Helge O.; Lægreid, Per & Roness, Paul (2010). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01620-7.  269 s.
 • Curtin, Deirdre & Egeberg, Morten (ed.) (2009). Towards a New Executive Order in Europe?. Routledge.  ISBN 978-0-415-48313-1.  223 s.
 • Christensen, Tom; Egeberg, Morten; Larsen, Helge O.; Lægreid, Per & Roness, Paul (2007). Forvaltning og politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01199-8.  260 s.
 • Egeberg, Morten (ed.) (2006). Multilevel Union Administration: The Transformation of Executive Politics in Europe. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-4039-9765-4.  228 s.
 • Egeberg, Morten & Lægreid, Per. (ed.) (1999). Organizing Political Institutions. Scandinavian University Press..  ISBN 82-00-12960-8.
 • Egeberg, Morten & Lægreid, Per. (1999). Organizing Political Institutions. Essays for Johan P. Olsen. Scandinavian University Press.

Se alle arbeider i Cristin

 • Egeberg, Morten (2016). Conceptualizing agencification of the EU administration.
 • Egeberg, Morten (2016). Politisk orden: Samfunnets viktigste bestanddel, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  kap. 2.
 • Egeberg, Morten (2016). The European Commission, In Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (ed.),  European Union Politics (fifth edition).  Oxford University Press.  ISBN 9780198708933.  Chapter 9.  s 125 - 137
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2016). Merit-based recruitment boosts good governance: How do European Union agencies recruit their personnel?.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the EU administration: Connecting the dots.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European Union administration: Connecting the dots. ARENA Working Papers. 3.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2016). Agencification of the European administration.
 • Egeberg, Morten (2015). Nasjonale direktorater og tilsyn - også styrt av EU-kommisjonen?.
 • Egeberg, Morten (2015). The European Union's emerging multilevel administration and consequences for national governance.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). Agencification, In Elisabeth Abdelgawad & Helene Michel (ed.),  Dictionary of European Actors.  Larcier.  ISBN 9782804479602.  A.  s 17-20
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2015). EUs flernivåforvaltning. Mot en felles europeisk forvaltning?.
 • Andersen, Charlotte & Egeberg, Morten (2014). Faren fremfor varen- eller varen fremfor faren? En organisasjonsteoretisk analyse av mat- og helsesektorens utforming av kostholdsråd..
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). European Parliament staff: Who are they and does their background influence decision-making?. EUROPP.
 • Egeberg, Morten; Gornitzka, Åse & Trondal, Jarle (2014). The technocratic European Commission - a myth?. EUDO CAFE.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). En ny form for integrasjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2014). Mot en felles europeisk forvaltning?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (2), s 48- 50 Vis sammendrag
 • Egeberg, Morten; Trondal, Jarle & Vestlund, Nina Merethe (2014). The Quest for Order: Unravelling the relationship between the European Commission and European Union agencies.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Quest for Order.
 • Egeberg, Morten; Vestlund, Nina Merethe & Trondal, Jarle (2014). Situating EU Agencies in the Political-Administrative Space. ARENA Working Papers. 6.
 • Trondal, Jarle & Egeberg, Morten (2014). Flernivåstaten og det norske statsapparatet.
 • Egeberg, Morten (2013). En ny statsvitenskap? Replikk til Helge Strand Østtveiten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  29(1), s 72- 74
 • Egeberg, Morten (2013). Er roller og ansvarsdeling mellom politikere og embetsverk i endring, og hvilke konsekvenser har det?.
 • Egeberg, Morten & Trondal, Jarle (2011). Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS/EU. Sentraladministrasjonen - norsk og europeisk.
 • Egeberg, Morten (2009). Leaderless Europe. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  32(1), s 228- 229
 • Egeberg, Morten (ed.) (2007). Institutional Dynamics and the Transformation of Executive Politics in Europe. Connex Report Series. 03.
 • Egeberg, Morten (2007). Olsen, Johan P, I: Øyvind Østerud (red.),  Statsvitenskapelig leksikon.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01197-4.  O.  s 190 - 190
 • Egeberg, Morten (2004). Europas politiske (ny-)orden. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  21(2), s 201- 208
 • Egeberg, Morten (2002). The European Commission- the evolving EU executive. Working paper / CICERO, Center for International Climate and Environmental Research-Oslo. 30.
 • Egeberg, Morten (2000). Book review: Policy-making and diversity in Europe: Escape from deadlock. Public Administration.  ISSN 0033-3298.  78(3)
 • Egeberg, Morten (1998). Er partiboka avgjørende? Grenseflaten mellom politikk og administrasjon - noen empiriske og normative betraktninger. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (1), s 30- 34

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2010 11:34 - Sist endret 16. jan. 2014 13:00

Prosjekter