Jørgen Bølstad

Bilde av Jørgen Bølstad
English version of this page
Telefon +47-22858818
Rom 317
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 None 0855 OSLO
Postadresse Postboks 1143 Blindern 0318 OSLO

Faglige interesser

Jørgen Bølstad har brede faglige interesser, generelt relatert til politisk økonomi, politisk psykologi, og demokratisk representasjon. Hans nyere arbeider inkluderer artikler om Eurokrisen, samt lovgivende avgjørelsesprosesser og representasjon i EU. Bølstad er interessert i kvantitative metoder, og spesialiserer seg i tidsserieanalyse, teknikker for å trekke årsaksslutninger basert på observasjonelle data, maximimum-likelihood og Bayesiansk analyse.

Bakgrunn

Bølstad har en MSc i International Political Economy fra London School of Economics, samt MRes og PhD grader fra European University Institute i Firenze. Han har vært Fulbrigt scholar ved Harvard University og postdoktor ved Swiss Federal Institute of Technology, i Zürich. Han har undervist en rekke metodekurs på master og PhD nivå, med fokus på tema som forskningsdesign, årsaksslutninger, grunnleggende matematikk og statistikk, samt tidsserieanalyse. 

Prosjekter

Bølstad jobber med et postdoktorprosjekt kalt “The Eurozone crisis as a symptom and cause of economic and political segmentation”. Dette er en del av ARENA-prosjektet “Integration and division: Towards a segmented Europe?” (EuroDiv), nærmere bestemt underprosjektet “Economic development as segmentation?”. Bølstad er også involvert i en rekke andre internasjonale samarbeidsprosjekter.

Videre informasjon

For videre informasjon, se Bølstads hjemmeside på: www.boelstad.net.

Emneord: EU, Europeisk integrasjon, Politisk økonomi, Finanskrise, Demokrati, Representasjon, Kvantitativ metode

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Bølstad, Jørgen (2017). Not So Similar After All? On Non-Convergence in the Eurozone.
  • Bølstad, Jørgen (2016). Public Opinion and European Integration: How Leadership Creates the Illusion of Responsiveness.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2016 13:58 - Sist endret 26. mai 2016 00:07