Cathrine Holst

Forskningsprofessor
Bilde av Cathrine Holst
English version of this page
Telefon +47 22 85 88 89
Faks 22 85 87 10
Rom 320
Brukernavn
Besøksadresse ARENA Senter for europaforskning Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Cathrine Holsts faglige interesser er politisk teori, demokratiteori, samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi, bruk av ekspertise i EU, offentlig debatt om Europa-spørsmål (særlig de intellektuelles rolle), likestillingspolitikk i Norge og EU, feministisk teori og kjønnsforskning.

Bakgrunn

Cathrine Holst er gjesteforsker ved QoG-instituttet (Quality of Government) ved Universitetet i Gøteborg i 2014.

Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen (2005) med avhandlingen Feminism, Epistemology & Morality.

Fra 2005 til 2007 arbeidet hun som førsteamanuensis i samfunnsvitenskapens vitenskapsteori ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Holst har også tidligere jobbet som forskningsassistent for Makt- og Demokratiutredningen (2002), og ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen (1999).

Holst var fra januar til juni 2012 gjesteforsker ved Robert Schuman Centre ved European University Institute.

Prosjekter

Holst leder prosjektet EPISTO: Why not epistocracy? Political legitimacy and 'the fact of expertise' . EPISTO finansieres av Norges forskningsråd for en periode på fem år med oppstart sommeren 2012.

Hun leder også forskergruppen "Expertise and Knowledge in the EU" ved ARENA.

Holst deltar også i følgende prosjekter/forskergrupper:

 • NORCONE-prosjektet (Den norske Grunnloven i en europeisk kontekst)
 • prosjektet Grunnloven og politisk kompetanse som undersøker forholdet mellom Grunnloven og spørsmålet om politisk kompetanse for statens borgere
 • prosjektet Institusjonell endring i demokratiske samfunn
 • Kjernemiljø for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning

Holst var en sentral deltaker i RECON-prosjektets (Reconstituting Democracy in Europe) forskning om likestilling, rettferdighet og demokrati: Justice, Democracy and Gender.

Priser

 • Burgen Scholarship Award 2012

Verv

Samarbeid

Cathrine Holst deltar i Nordic Network of Political Theory (NNPT) og Nordic Network of Political Ethics (NNPE). Hun er tilknyttet Demokratiprogrammet og Etikkprogrammet (assosiert postdoktor) ved Universitetet i Oslo.
 

Emneord: Politisk teori, Demokrati, Likestillingspolitikk, Den europeiske offentlighet, Kjønnsforskning, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Holst, Cathrine (2016). Frie forhandlinger og "likelønnas elendighet", I: Mari Teigen & Sigtona Halrynjo (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205496019.  Kapittel 3.  s 54 - 79
 • Holst, Cathrine (2016). The costs and benefits of descriptive representation. Women’s quotas, variations in state feminism and the fact of reasonable pluralism, In Kari Jegerstedt; Hilde Danielsen; Ragnhild Louise Muriaas & Brita Ytre-Arne (ed.),  Gendered Citizenship and the Politics of Representation.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137517647.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine & Lyngstad, Torkild Hovde (2016). Norsk sosiologforenings hederspris for 2016 til Trond Petersen. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  (2), s 142- 147
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2016). Accountability of experts. Social Epistemology.  ISSN 0269-1728.
 • Holst, Cathrine & Skjeie, Hege (2016). Likestilling: Samfunnsdeltakelse på like vilkår, I: Raino Sverre Malnes (red.),  Velkommen til statsvitenskap.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49471-8.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine & Stie, Anne Elisabeth (2016). I takt eller utakt? Europeiseringen av Norge, I: Ivar (red.) Frønes (red.),  Det norske samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788205490208.  Kapittel 12.
 • Holst, Cathrine (2015). Diskriminering - hva er det, og er det noe mer?, I: Raino Sverre Malnes & Dag Einar Thorsen (red.),  Demokrati - historien og ideene.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9788282651219.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2015). Hva er galt med ekspertstyre? . Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(4), s 357- 368
 • Holst, Cathrine (2015). Institutional variation and normative theory: lessons from a local equal pay controversy, In Fredrik Engelstad & Anniken Hagelund (ed.),  Cooperation and Conflict the Nordic Way : Work, Welfare, and Institutional Change in Scandinavia.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-044428-5.  Kapittel 7.  s 118 - 133
 • Holst, Cathrine (2015). Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest, I: Cathrine Holst; Steinar Stjernø & Jan Fridthjof Bernt (red.),  Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser.  Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2015). Nancy Fraser i en norsk offentlig utredning. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (2-3), s 40- 61
 • Holst, Cathrine & Molander, Anders (2015). Jürgen Habermas on public reason and religion: Do religious citizens suffer an asymmetrical cognitive burden, and should they be compensated?. Critical Review of International Social and Political Philosophy.  ISSN 1369-8230.  18(5), s 547- 563 . doi: 10.1080/13698230.2015.1021596
 • Holst, Cathrine & Moodie, John Robert (2015). Cynical or Deliberative? An Analysis of the European Commission’s Public Communication on Its Use of Expertise in Policy-Making. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  3(1), s 37- 48 . doi: 10.17645/pag.v3i1.240
 • Holst, Cathrine & Tørnblad, Silje Hexeberg (2015). Variables and Challenges in Assessing EU Experts' Performance. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  3(1), s 166- 178 . doi: 10.17645/pag.v3i1.124
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (2014). Øyvind Østerud - en forskerprofil, I: Dag Harald Claes; Knut Heidar & Cathrine Holst (red.),  Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  1.  s 13 - 40
 • Fossum, John Erik & Holst, Cathrine (2014). Norsk konstitusjonell debatt og europeisk integrasjon, I: Erik Oddvar Eriksen & John Erik Fossum (red.),  Det norske paradoks: Om Norges forhold til Den europeiske union.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02100-3.  Kapittel 11.  s 196 - 219
 • Holst, Cathrine (2014). Ekspertisens faktum - og grenser , I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel 12.  s 237 - 259
 • Holst, Cathrine (2014). Er og bør, I: Ragnvald Kalleberg (red.),  Kritisk samfunnsvitenskap - den gang og nå.  Det Samfunnsvitenskapelige fakultet..  ISBN 978-82-992667-0-3.  Kapittel.
 • Holst, Cathrine (2014). Reformer, synsing og allmenninteresser . Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  3, s 267- 269
 • Holst, Cathrine (2014). Social Science and Normative Analysis, In Anders Blok & Peter Gundelach (ed.),  The Elementary Forms of Sociological Knowledge. Essays in Honor of Margareta Bertilsson.  Department of Sociology, University of Copenhagen.  ISBN 9788772963051.  Kapittel 14.  s 229 - 242

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar & Bernt, Jan Fridthjof (red.) (2015). Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag.  ISBN 9788253037905.  405 s.
 • Claes, Dag Harald; Heidar, Knut & Holst, Cathrine (red.) (2014). Politikk i grenseland - Festskrift til Øyvind Østerud. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215022598.  376 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Holst, Cathrine (2016). Accountability of experts.
 • Holst, Cathrine (2016). "Det er storhet i dette synet på livet". Harald Eias akademiske kredibilitet. Minervanett.  (1)
 • Holst, Cathrine (2016). Ekspertvelde.
 • Holst, Cathrine (2016). En helt vanlig utredning. Agenda Magasin.
 • Holst, Cathrine (2016). Expertization of Public Inquiry Commissions.
 • Holst, Cathrine (2016, 22. juli). Intervju i Morgenbladet om 22. juli.  Morgenbladet.
 • Holst, Cathrine (2016, 02. januar). Intervju om krisene i EU.  Klassekampen.
 • Holst, Cathrine (2016). Kommentar på boklansering - "Krise og medansvar" av Gunnar Skirbekk.
 • Holst, Cathrine (2016). Kommentar på lansering av bok om EUs grunnleggere - "Fryktens kontinent".
 • Holst, Cathrine (2016). Kommentar til "Democracy, Social Justice and (Mis)Framing: Interlinked Crises of Financialized Capitalism" av Nancy Fraser.
 • Holst, Cathrine (2016). Kunnskapsbasert?. Agenda Magasin.
 • Holst, Cathrine (2016). Marx om kunnskap i statsstyret.
 • Holst, Cathrine (2016). Norwegian public inquiry commissions on gender and family policies - from corporative bargaining to expert advice committees?.
 • Holst, Cathrine & Christensen, Johan (2016). Presentasjon av forskningsprosjektet EUREX - om ekspertifisering og europeisering av norske offentlige utredninger.
 • Gornitzka, Åse & Holst, Cathrine (2015). The Expert-Executive Nexus in the EU: An Introduction. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  3(1), s 1- 12 . doi: 10.17645/pag.v3i1.271
 • Holst, Cathrine (2015, 26. oktober). - Likestilling er ikke viktig nok. [Internett].  KILDEN.
 • Holst, Cathrine (2015, 22. april). Den feministiske våren.  Universitas.
 • Holst, Cathrine (2015). Den nye vinen. Samtale med Eirik Holmøyvik og Katrine Løken. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 163- 172
 • Holst, Cathrine (2015). Dypsindighet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4)
 • Holst, Cathrine (2015). EU og likestilling i norske offentlige utredninger.
 • Holst, Cathrine (2015). Ekspertene kommer. sosiologen.no.
 • Holst, Cathrine (2015). Ekspertenes inntog.
 • Holst, Cathrine (2015). Eksperter mellom forskning og politikk.
 • Holst, Cathrine (2015). Ekspertise og deliberativt demokrati.
 • Holst, Cathrine (2015). Forskning og akademisk kultur.
 • Holst, Cathrine (2015). Fører demokrati til menneskelig velferd?. Innledning på seminar med Bo Rothstein.
 • Holst, Cathrine (2015). Grunnleggende og anvendt forskning i samfunnsvitenskap.
 • Holst, Cathrine (2015, 26. oktober). Hornes likestillingsmelding får stryk av forskere. [Internett].  KILDEN.
 • Holst, Cathrine (2015). Hva er utfordringene for likestillingen nå?.
 • Holst, Cathrine (2015, 26. februar). Intervju i anledning Rune Slagstads 70-årsdag.  Klassekampen.
 • Holst, Cathrine (2015). Is democracy good for gender equality?.
 • Holst, Cathrine (2015, 03. mars). Liberal ekspert. [Tidsskrift].  Minerva.
 • Holst, Cathrine (2015). Myter. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2)
 • Holst, Cathrine (2015). Normativ politisk teori i flerfaglige prosjekter: noen erfaringer.
 • Holst, Cathrine (2015). Parity of Participation in Norwegian Public Policy.
 • Holst, Cathrine (2015). Public justification and the strategic use of expertise.
 • Holst, Cathrine (2015). Rett og politikk. Innledning på seminar i anledning Rune Slagstads 70-årsdag.
 • Holst, Cathrine (2015). Svarte hefter. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (4)
 • Holst, Cathrine (2015). The costs and benefits of descriptive representation. Women’s quotas, variations in state feminism and the fact of reasonable pluralism.
 • Holst, Cathrine (2015). Velferd og relevans. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1)
 • Holst, Cathrine (2015). Verdien av en viss påtatt naivitet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Holst, Cathrine & Gornitzka, Åse (2015). The Role of Expert Knowledge in EU Executive Institutions.
 • Holst, Cathrine & Langvatn, Silje Aambø (2015). Expertise and Democratic Accountability in Courts and Public Administration.
 • Holst, Cathrine & Seibicke, Helena (2015). Gender expertise in the EU: the case of the European Women's Lobby.
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2015). Failed State Feminism.
 • Holst, Cathrine (2014). Akademikeres samfunnsansvar.
 • Holst, Cathrine (2014). Assessing Experts' Performance.
 • Holst, Cathrine (2014). Deliberativt demokrati og ekspertise.
 • Holst, Cathrine (2014). Deltagelse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holst, Cathrine (2014). Demokrati og feminisme: noen normative konfliktlinjer.
 • Holst, Cathrine (2014). Diskriminering - noen utviklingslinjer .
 • Holst, Cathrine (2014, 26. mars). Ekspertene vender tilbake.  Klassekampen.
 • Holst, Cathrine (2014). Ekspertstyre eller demokrati?.
 • Holst, Cathrine (2014). Ekspertvelde eller demokrati?.
 • Holst, Cathrine (2014, 01. april). En ny vår for feminismen. [Internett].  Dusken.no.
 • Holst, Cathrine (2014). Er det bare noe jeg innbiller meg?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (1), s 2- 4
 • Holst, Cathrine (ed.) (2014). Expertise and Democracy.
 • Holst, Cathrine (2014). Forskning viser. Fett.  ISSN 1504-1921.  (1)
 • Holst, Cathrine (2014). Forskningsrådets historie: en kommentar.
 • Holst, Cathrine (2014). Glemsel og gyldighet. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 2- 4
 • Holst, Cathrine (2014, 16. mai). Heia NOUrge!.  Morgenbladet.
 • Holst, Cathrine (2014). Holding EU experts to account: the case of economic expertise.
 • Holst, Cathrine (2014). Holding EU experts to account: the case of economic expertise.
 • Holst, Cathrine (2014). Holding EU experts to account: the case of economic expertise.
 • Holst, Cathrine (2014). Hva er det med Piketty?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.
 • Holst, Cathrine (2014). Hva er diskriminering?.
 • Holst, Cathrine (2014). Hva er feminisme?.
 • Holst, Cathrine (2014). Institusjonell design gjennom dobbelt nektelse: kommentar til Jon Elster.
 • Holst, Cathrine (2014). Jubileum. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.
 • Holst, Cathrine (2014). Lessons from a local equal pay controversy.
 • Holst, Cathrine (2014). Liberalfeministiske perspektiver på makt og likestilling.
 • Holst, Cathrine (2014). Likelønn: normative og institusjonelle perspektiver.
 • Holst, Cathrine (2014). Norsk debatt om EUs grunnlovsprosess.
 • Holst, Cathrine (2014). Om bruk og misbruk av ekspertise i styringsverket.
 • Holst, Cathrine (2014). Presentasjon av festskrift til Øyvind Østerud.
 • Holst, Cathrine (2014). Public Justification and Strategic Uses of Expertise.
 • Holst, Cathrine (2014). Påminningens filosof. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Holst, Cathrine (2014). Spenningen mellom fag og politikk.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. jul. 2010 15:28 - Sist endret 25. apr. 2016 14:24