Marianne Riddervold

Gjesteforsker
English version of this page
Telefon 22 85 88 24
Faks 22 85 87 10
Rom 314
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 3. et. 0855 OSLO
Postadresse ARENA - Senter for europaforskning PB 1143 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

Marianne Riddervolds faglige interesser er blant annet EU som internasjonal aktør og EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Bakgrunn

Riddervold leverte sin doktoravhandling 'A humanitarian common policy through deliberation? On the characteristics of EU foreign policy' ved Institutt for statsvitenskap i 2011.

Prosjekter

Riddervold arbeider med et postdoktor-prosjekt knyttet til ARENAs forskergruppe som ser nærmere på utvikling innenfor EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk.

 

Emneord: EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Internasjonale relasjoner, Europeisk integrasjon, Institusjoner, EU

Publikasjoner

 • Riddervold, Marianne (2015). (Not) in the hands of the member states. How the Commission influences EU foreign and security policies..  Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886. . doi: 10.1111/jcms.12288
 • Chou, Meng-Hsuan & Riddervold, Marianne (2015). The Unexpected Negotiator at the Table: How the European Commission’s Expertise Informs Intergovernmental EU Policies.  Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  3(1), s 61- 72 . doi:10.17645/pag.v3i1.117
 • Riddervold, Marianne (2014) 'New threats – different response: EU and NATO and Somali piracy' European Security 23(4):546- 564 
 • Riddervold, Marianne (2012). 'A humanitarian common policy through deliberation? On the characteristics of EU foreign policy'. PhD-avhandling levert ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Publisert som ARENA Rapport 11/8.
 • Riddervold, Marianne (2011). 'Finally flexing its muscles? Atalanta – The European Union's naval military operation against piracy'. European Security.  ISSN 0966-2839.  20(3), s 385- 404 . doi: 10.1080/09662839.2011.592979
 • Riddervold, Marianne (2011). 'From reason-giving to collective action: Argument-based learning and European integration'. Cooperation and Conflict.  ISSN 0010-8367.  46(4), s 563- 580 . doi: 10.1177/0010836711422493
 • Riddervold, Marianne (2010). 'A matter of principle'? EU foreign policy in the International Labour Organization. Journal of European Public Policy. ISSN 1350-1763.  17(4), s 581- 598 . doi: 10.1080/13501761003673401
 • Riddervold, Marianne & Trondal, Jarle (2017). Integrating nascent organisations. On the settlement of the European External Action Service. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  39(1), s 33- 47 . doi: 10.1080/07036337.2016.1241246 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Riddervold, Marianne (2016). (Not) in the Hands of the Member States: How the European Commission Influences EU Security and Defence Policies. Journal of Common Market Studies.  ISSN 0021-9886.  54(2), s 353- 369 . doi: 10.1111/jcms.12288
 • Riddervold, Marianne (2016). Et spørsmål om legitimitet. Hvorfor Norge valgte EU foran NATO i kampen mot somaliske pirater. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  31(4), s 363- 382 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-04-04
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2016). Trick and treat: how the Commission and the European Parliament exert influence in EU foreign and security policies. Journal of European Integration.  ISSN 0703-6337.  38(6), s 687- 702 . doi: 10.1080/07036337.2016.1178737
 • Chou, Meng-Hsuan & Riddervold, Marianne (2015). The Unexpected Negotiator at the Table: How the European Commission’s Expertise Informs Intergovernmental EU Policies. Politics and Governance.  ISSN 2183-2463.  3(1), s 61- 72 . doi: 10.17645/pag.v3i1.117 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rosen, Guri & Riddervold, Marianne (2015). Beyond Intergovernmental Cooperation: The Influence of the European Parliament and the Commission on EU Foreign and Security Policies. European Foreign Affairs Review.  ISSN 1384-6299.  20(3), s 399- 417
 • Riddervold, Marianne (2014). Let's study arguments! Deliberation in EU decision-making, In Cathrine Holst (ed.),  Expertise and Democracy.  ARENA Centre for European Studies.  ISBN 978-82-93137-45-0.  Chapter 9.  s 193 - 215
 • Riddervold, Marianne (2014). New threats – different response: EU and NATO and Somali piracy. European Security.  ISSN 0966-2839.  23(4), s 546- 564 . doi: 10.1080/09662839.2014.937337
 • Riddervold, Marianne & Sjursen, Helene (2012). Playing into the Hands of the Commission? The Case of EU Coordination in the ILO, In Oriol Costa & Knud Erik Jørgensen (ed.),  The Influence of International Institutions on the EU. When Multilateralism hits Brussels.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9780230314481.  3.  s 42 - 57
 • Riddervold, Marianne (2011). Finally flexing its muscles? Atalanta – The European Union's naval military operation against piracy. European Security.  ISSN 0966-2839.  20(3), s 385- 404 . doi: 10.1080/09662839.2011.592979
 • Riddervold, Marianne (2011). From reason-giving to collective action: Argument-based learning and European integration. Cooperation and Conflict.  ISSN 0010-8367.  46(4), s 563- 580 . doi: 10.1177/0010836711422493
 • Riddervold, Marianne (2010). 'A matter of principle'? EU foreign policy in the International Labour Organization. Journal of European Public Policy.  ISSN 1350-1763.  17(4), s 581- 598 . doi: 10.1080/13501761003673401
 • Sjursen, Helene & Riddervold, Marianne (2006). The importance of solidarity: Denmark as a promoter of enlargement, In Helene Sjursen (ed.),  Questioning EU enlargement. Europe in search of identity.  Routledge.  ISBN 0-415-37657-2.  5.  s 81 - 103
 • Sjursen, Helene & Riddervold, Marianne (2005). Between Security and Human Rights – Denmark and the Enlargement of the EU, In Helene Sjursen (ed.),  Enlargement in perspective.  ARENA.  ?.
 • Riddervold, Marianne (2017). The Maritime Turn in EU Foreign and Security Policies: Aims, Actors and Mechanisms of Integration. Palgrave Macmillan.  ISBN 9783319665979.  257 s.
 • Riddervold, Marianne (2017). Not so Humanitarian After All? Assessing EU Naval Mission Sophia. ARENA Working Papers. 5.
 • Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2017). Handbook: EU crisis, resilience and the future of the Union.
 • Riddervold, Marianne & Newsome, Akasemi (2017). Introduction: US-EU Relations in times of Uncertainty: Crises and transatlantic relations.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2017). Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations.
 • Riddervold, Marianne (2016). A humanitarian mission to help refugees? Explaining EU naval mission Sophia.
 • Riddervold, Marianne (2016). ‘Book Framework’ and ‘Fighting against sea-borne human smuggling under CSDP: Plain sailing or all at sea? The Case of EUNAVFOR MED (Sophia)’.
 • Riddervold, Marianne (2016). Crisis and cooperation: How the Ukraine crisis influenced the EU's maritime security strategy.
 • Riddervold, Marianne (2016). EU and the Arctic: Back to Traditional Geopolitics?.
 • Riddervold, Marianne (2016). 'Special Issue Framework’ and ‘Unified in response to rising powers? China, Russia and transatlantic relations’.
 • Riddervold, Marianne (2016). Still a Green Power? EU Arctic Policies Between Interests and Environmental Protection.
 • Riddervold, Marianne (2016). Still a humanitarian power? EU maritime security policies in the face of insecurity.
 • Riddervold, Marianne (2015, 06. november). Mener EU blir en stadig sterkere utenrikspolitisk aktør. [Tidsskrift].  Ukebladet Ledelse.
 • Riddervold, Marianne (2015). The Commission exerts far more influence over EU foreign and security policy than is commonly recognised, EUROPP Blog, 10 September 2015.
 • Riddervold, Marianne (2014). (Not) in the hands of the member states: How the European Commission influences EU security and defence policies.
 • Riddervold, Marianne & Rosen, Guri (2014). More than intergovernmentalism? Decision-making in EU foreign policy.
 • Riddervold, Marianne & Chou, Meng-Hsuan (2013). How the Commission influences EU foreign policy.
 • Riddervold, Marianne (2012). Drevet av egeninteresse?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Riddervold, Marianne (2010). The European Union and the Social Dimension of Globalization. How the EU Influences the World. West European Politics.  ISSN 0140-2382.  33(2), s 406- 407
 • Riddervold, Marianne (2008). Interests or principles? EU foreign policy in the ILO.
 • Riddervold, Marianne (2002). Interesser, verdier eller rettigheter? -En analyse av danske posisjoner i EUs utvidelsesprosess.
Publisert 29. juli 2010 15:31 - Sist endret 27. okt. 2017 13:02

Prosjekter