David Mayes

Gjesteforsker
Bilde av David Mayes
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Sognsveien 68 0855 Oslo
Postadresse Pb. 1143 0318 Blindern

David Mayes er gjesteforsker ved ARENA fra august til desember 2014, der han bidrar til EuroDiv-prosjektet. Han er professor ved Banking and Financial Institutions, og direktør ved New Zealand Governance Centre ved Universitetet i Auckland. Mayes var tidligere direktør ved Europe Institute, og er i dag styreleder.

Faglige interesser

Mayes' faglige interesser ligger i de problemer og utfordringer som oppstår ved en tettere økonomisk og finansiell integrasjon spesielt i Europa. I EuroDiv prosjektet jobber han særlig med arbeidspakken som omhandler politisk økonomi. Han studerer både konsekvensene av en "banking union", og forbedringen av de finansielle aspektene ved pengeunionen for fremtidige strukturer og styring av EU/EØS. Arbeidet hans vil vurdere konsekvensene av de mangfoldige virkningene av disse tiltakene, og den pågående økonomiske krisen.

Bakgrunn

David Mayes var tidligere BNZ professor i finans ved University of Auckland. Han var rådgiver i styret ved Bank of Finland, og han har vært administrerende leder på Reserve Bank of New Zealand. Han var tidligere direktør for New Zealand Institute of Economic Research og professor i økonomi ved London South Bank University. Mayes har vært seniorforsker ved National Institute of Economic and Scoial Research i London, og Centre for European Policy Studies i Brussel. Han var tilknyttet ARENA allerede ved grunnleggelsen i 1994, da han var direktør for COST programmet om utviklingen av et felles europeisk marked. Han ledet også Universitetet i Auckland sitt bidrag til RECON-prosjektet.

 

Publisert 12. aug. 2014 09:14 - Sist endret 16. apr. 2015 15:06