Tall og fakta

Nøkkeltall 2016

Vitenskapelige publikasjoner (artikler og bokkapitler) 47
Vitenskapelige publikasjoner (bøker) 3
Vitenskapelige årsverk 12,7
Administrative årsverk 4,4
Stipendiater 5,0
Masterstudenter 5,0
Økonomi (regnskapstall i millioner) 23
Del av budsjettet som er eksternt finansisert (prosent) 74

 

Publisert 20. juli 2010 14:15 - Sist endret 19. mai 2017 15:11