ARENAs daglige ledelse

Senterets lederteam består av faglig leder Erik Oddvar Eriksen og administrativ leder Ida Hjelmesæth.

Andre seniorforskere kan knyttes til lederteamet ved behov. Daglig leders hovedoppgaver er knyttet til utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling og annen faglig basert virksomhet.

Publisert 15. okt. 2010 15:18 - Sist endret 9. nov. 2015 09:12