English version of this page

Om senteret

ARENA er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo. Forskningen ved senteret tar for seg de politiske integrasjonsprosessene i Europa.
 

Organisasjon

Strategi

ARENA har som hovedmål å videreutvikle miljøet som et nasjonalt og nordisk tyngdepunkt for forskning på politisk integrasjon i Europa

Kontakt ARENA

Postadresse
Postboks 1143 Blindern
0318 Oslo

Besøksadresse
Sognsveien 68
3. etasje
0855 Oslo

Telefon 22 85 87 00
Faks 22 85 87 10
E-post arena@arena.uio.no